Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Thách thức từ vấn đề an ninh mạng, khủng bố

Trong nhận thức mới của Đảng, vấn đề an ninh không chỉ có an ninh chính trị, quân sự, mà còn có cả lĩnh vực phi truyền thống như an ninh mạng; khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia...

Chiều 28/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã trình bày những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phần trình bày chuyên đề của lãnh đạo Bộ Công an cho thấy Đảng đã có những nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia, đồng thời vạch được ra chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Dai hoi XIII ve an ninh quoc gia anh 1

Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Quang Vinh.

Trong nhận thức mới, vấn đề an ninh quốc gia không chỉ có an ninh chính trị, quân sự, mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng; khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn đến “an ninh chính quyền”,“an ninh chế độ”… Đây là, những vấn đề an ninh nổi lên bắt nguồn từ những nguy cơ mới, tác động đa chiều của quá trình hội nhập quốc tế và phát triển.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã phát triển nhận thức, tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia dựa trên 10 nội hàm. Trong đó, tầm nhìn quốc phòng an ninh được xác định đến giai đoạn 2045. Mục tiêu quốc phòng an ninh là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị.

Trong nội dung phương hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội XIII xác định phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Xác định chủ động phòng ngừa là chính”. Vì vậy, bảo vệ an ninh quốc gia mang “tính phòng ngừa” rất cao; là sự kế thừa truyền thống, nghệ thuật cách mạng của dân tộc, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đồng thời, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, nên để bảo đảm các mục tiêu phát triển, Đại hội XIII đã xác định phương hướng “Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”.

Trong nội dung phương hướng phát triển đất nước đến năm 2030, Đại hội XIII xác định phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

So với Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển từ trạng thái “từng bước hiện đại” lực lượng vũ trang sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đảng xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận định đây là tư duy rất mới trong việc định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân phù hợp với xu thế, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tiềm lực của đất nước hiện nay.

Thủ tướng: Nếu không tăng trưởng cao liên tục, chúng ta sẽ tụt hậu

Thủ tướng đánh giá Việt Nam hoàn toàn có khả năng tăng trưởng cao. Nếu không có biện pháp sẽ tụt hậu, thu nhập thấp, lạc hậu...

Ngọc Tân

Bạn có thể quan tâm

Tô Lâm Xã hội