Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phải sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ là bước đầu.

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Thành công của đại hội góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi.

dua Nghi quyet Dai hoi Dang vao cuoc song anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP.

Để bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, ông Võ Văn Thưởng cho biết các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần thực hiện một số vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ, là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các tổ chức, cá nhân cần nhận thức được Nghị quyết của Đảng tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

dua Nghi quyet Dai hoi Dang vao cuoc song anh 2

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương dự hội nghị tại điểm cầu chính ở phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc, có chất lượng. Các cơ quan, tổ chức phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Quá trình học tập, nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức cần bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

"Phải biến những quyết định của Đại hội XIII thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống; kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà Đại hội XIII đã chỉ ra.

Đại biểu đánh giá cao vai trò của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

"Chủ tịch nước là trung tâm đoàn kết dân tộc. Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng", đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói.

Mỹ Hà

Bạn có thể quan tâm

Nguyễn Phú Trọng Xã hội