Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (P2)

Các tỉnh xếp thứ tự theo tên chữ cái đầu từ Hưng Yên tới Yên Bái.

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/06/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Xem kết quả bầu cử của 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh xếp theo tên từ An Giang tới Hòa Bình.

31 - TỈNH HƯNG YÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Tô Lâm được 412.967 phiếu, đạt tỷ lệ 98,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Tiến Sỹ được 408.660 phiếu, đạt tỷ lệ 97,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đoàn Thị Thanh Mai được 378.716 phiếu, đạt tỷ lệ 90,20% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vũ Thị Thu Hằng được 29.633 phiếu, đạt tỷ lệ 7,06% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Hạnh được 25.505 phiếu, đạt tỷ lệ 6,07% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và n Thi.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Đình Toản được 201.995 phiếu, đạt tỷ lệ 90,73% số phiếu hợp lệ

2) Bà Vũ Hồng Luyến được 193.716 phiếu, đạt tỷ lệ 87,01% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Thu Hà được 24.309 phiếu, đạt tỷ lệ 10,92% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đoàn Thị Hoàng Oanh được 21.602 phiếu, đạt tỷ lệ 9,70% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Mỹ Hào và các huyện: Văn Giang, Văn Lâm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đại Thắng được 201.010 phiếu, đạt tỷ lệ 83,28% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đào Hồng Vận được 182.223 phiếu, đạt tỷ lệ 75,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hải Yến được 47.939 phiếu, đạt tỷ lệ 19,86% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Liên được 45.979 phiếu, đạt tỷ lệ 19,05% số phiếu hợp lệ

32 - TỈNH KHÁNH HOÀ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Tuấn Anh được 226.904 phiếu, đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Xuân Thân được 208.022 phiếu, đạt tỷ lệ 68,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trương Thanh Hòa được 110.523 phiếu, đạt tỷ lệ 36,30% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hà Ngọc Phi được 61.631 phiếu, đạt tỷ lệ 20,24% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Nha Trang.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hà Quốc Trị được 187.748 phiếu, đạt tỷ lệ 59,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Ngọc Thịnh được 158.861 phiếu, đạt tỷ lệ 50,13% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Thị Hồng Minh được 141.557 phiếu, đạt tỷ lệ 44,67% số phiếu hợp lệ

4) Ông Võ Thành Hoàng Hiếu được 140.818 phiếu, đạt tỷ lệ 44,44% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Ngọc Khánh được 310.956 phiếu, đạt tỷ lệ 84,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Hữu Trí được 258.744 phiếu, đạt tỷ lệ 70,72% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hà Hồng Hạnh được 217.465 phiếu, đạt tỷ lệ 59,44% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Hải Dũng được 173.273 phiếu, đạt tỷ lệ 47,36% số phiếu hợp lệ

5) Bà Cao Thị Thêm được 126.940 phiếu, đạt tỷ lệ 34,70% số phiếu hợp lệ

33 - TỈNH KIÊN GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Phương Tuấn được 251.162 phiếu, đạt tỷ lệ 72,04% số phiếu hợp lệ

2) Bà Châu Quỳnh Dao được 217.397 phiếu, đạt tỷ lệ 62,35% số phiếu hợp lệ

3) Ông Đàm Thanh Lạc được 114.842 phiếu, đạt tỷ lệ 32,94% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Huyền Diệu được 111.961 phiếu, đạt tỷ lệ 32,11% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Thành Long được 284.433 phiếu, đạt tỷ lệ 75,25% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Kim Bé được 274.625 phiếu, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Việt Thắng được 246.194 phiếu, đạt tỷ lệ 65,14% số phiếu hợp lệ

4) Bà Châu Thị Anh Pha được 184.715 phiếu, đạt tỷ lệ 48,87% số phiếu hợp lệ

5) Ông Huỳnh Văn Thẻ được 140.406 phiếu, đạt tỷ lệ 37,15% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Thanh Bình được 428.798 phiếu, đạt tỷ lệ 88,79% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lý Anh Thư được 386.974 phiếu, đạt tỷ lệ 80,13% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Danh Tú được 379.234 phiếu, đạt tỷ lệ 78,53% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Bé được 226.972 phiếu, đạt tỷ lệ 47% số phiếu hợp lệ

34 - TỈNH KON TUM

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Hùng được 173.648 phiếu, đạt tỷ lệ 93,39% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Đình Thanh được 169.442 phiếu, đạt tỷ lệ 91,13% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nàng Xô Vi được 154.277 phiếu, đạt tỷ lệ 82,97% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Minh Hiền được 38.325 phiếu, đạt tỷ lệ 20,61% số phiếu hợp lệ

5) Bà Y Dưng được 20.127 phiếu, đạt tỷ lệ 10,82% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Trần Thị Thu Phước được 141.962 phiếu, đạt tỷ lệ 92,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông Tô Văn Tám được 141.694 phiếu, đạt tỷ lệ 92,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông U Huấn được 139.844 phiếu, đạt tỷ lệ 90,83% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đinh Văn Phát được 22.930 phiếu, đạt tỷ lệ 14,89% số phiếu hợp lệ

5) Bà Y Nhơn được 14.043 phiếu, đạt tỷ lệ 9,12% số phiếu hợp lệ

35 - TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Giàng Páo Mỷ được 128.381 phiếu, đạt tỷ lệ 95,50% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Toàn được 122.170 phiếu, đạt tỷ lệ 90,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tao Văn Giót được 109.336 phiếu, đạt tỷ lệ 81,33% số phiếu hợp lệ

4) Bà Mùa Thị Lan được 24.886 phiếu, đạt tỷ lệ 18,51% số phiếu hợp lệ

5) Bà Chu Lé Pư được 17.408 phiếu, đạt tỷ lệ 12,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Văn Bình (Hoàng Thanh Bình) được 118.464 phiếu, đạt tỷ lệ 88,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Quốc Khánh được 114.559 phiếu, đạt tỷ lệ 85,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Hồng Minh được 112.117 phiếu, đạt tỷ lệ 83,45% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lù Thị Huyên được 28.419 phiếu, đạt tỷ lệ 21,15% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lò A Tư được 26.472 phiếu, đạt tỷ lệ 19,70% số phiếu hợp lệ

36 - TỈNH LẠNG SƠN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Trọng Nghĩa được 235.978 phiếu, đạt tỷ lệ 84,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Văn Nghiệm được 229.402 phiếu, đạt tỷ lệ 82,02% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lưu Bá Mạc được 204.064 phiếu, đạt tỷ lệ 72,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Huế được 92.025 phiếu, đạt tỷ lệ 32,90% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hoàng Văn Phước được 69.331 phiếu, đạt tỷ lệ 24,79% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Triệu Quang Huy được 237.220 phiếu, đạt tỷ lệ 82,40% số phiếu hợp lệ

2) Bà Chu Thị Hồng Thái được 235.402 phiếu, đạt tỷ lệ 81,76% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Sỹ Thanh được 230.503 phiếu, đạt tỷ lệ 80,06% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Ngọc Sơn được 82.253 phiếu, đạt tỷ lệ 28,57% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hoàng Thị Hải Yến được 71.871 phiếu, đạt tỷ lệ 24,96% số phiếu hợp lệ

37 - TỈNH LÀO CAI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Xuân Phong được 236.480 phiếu, đạt tỷ lệ 94,72% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thị Hà (Lê Thu Hà) được 227.669 phiếu, đạt tỷ lệ 91,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Hà Đức Minh được 224.717 phiếu, đạt tỷ lệ 90,01% số phiếu hợp lệ

4) Ông Phùng Minh Thắng được 29.012 phiếu, đạt tỷ lệ 11,62% số phiếu hợp lệ

5) Ông Thân Công Thanh được 28.223 phiếu, đạt tỷ lệ 11,30% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Sa Pa và các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Cẩm Tú được 209.181 phiếu, đạt tỷ lệ 87,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Sùng A Lềnh được 205.890 phiếu, đạt tỷ lệ 86,48% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Lan Anh được 197.354 phiếu, đạt tỷ lệ 82,89% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh được 52.362 phiếu, đạt tỷ lệ 21,99% số phiếu hợp lệ

5) Ông Cư Seo Vần được 44.730 phiếu, đạt tỷ lệ 18,79% số phiếu hợp lệ

38 - TỈNH LÂM ĐỒNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Đình Trạc được 335.487 phiếu, đạt tỷ lệ 83,34% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trịnh Thị Tú Anh được 327.348 phiếu, đạt tỷ lệ 81,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Tạo được 317.626 phiếu, đạt tỷ lệ 78,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm được 121.504 phiếu, đạt tỷ lệ 30,18% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ro Da Nai Vi được 95.130 phiếu, đạt tỷ lệ 23,63% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lâm Văn Đoan được 199.134 phiếu, đạt tỷ lệ 77,48% số phiếu hợp lệ

2) Ông K’ Nhiễu được 183.009 phiếu, đạt tỷ lệ 71,21% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Thùy Trang được 72.356 phiếu, đạt tỷ lệ 28,15% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ka Tô Thị Dung được 54.790 phiếu, đạt tỷ lệ 21,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Hiển được 255.958 phiếu, đạt tỷ lệ 85,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Đình Văn được 240.496 phiếu, đạt tỷ lệ 80,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Kờ Thị Lan được 48.896 phiếu, đạt tỷ lệ 16,38% số phiếu hợp lệ

4) Bà K’ Kiên được 47.757 phiếu, đạt tỷ lệ 16% số phiếu hợp lệ

39 - TỈNH LONG AN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Tân Trụ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Tấn Tới được 300.146 phiếu, đạt tỷ lệ 69,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Quốc Quân được 290.802 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phan Thị Mỹ Dung được 248.235 phiếu, đạt tỷ lệ 57,79% số phiếu hợp lệ

4) Ông Quách Cao Minh được 233.534 phiếu, đạt tỷ lệ 54,37% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ninh Thị Bích Thùy được 208.997 phiếu, đạt tỷ lệ 48,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tân An và các huyện: Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Hải được 380.913 phiếu, đạt tỷ lệ 76,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tuấn Anh được 336.407 phiếu, đạt tỷ lệ 67,30% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Hoàng Uyên được 265.600 phiếu, đạt tỷ lệ 53,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên được 255.502 phiếu, đạt tỷ lệ 51,11% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Hồng Gấm được 246.772 phiếu, đạt tỷ lệ 49,37% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Văn Liên được 199.483 phiếu, đạt tỷ lệ 60,07% số phiếu hợp lệ

2) Bà Lê Thị Song An được 179.089 phiếu, đạt tỷ lệ 53,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Thanh Thúy được 146.553 phiếu, đạt tỷ lệ 44,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu Trúc được 135.577 phiếu, đạt tỷ lệ 40,82% số phiếu hợp lệ

40 - TỈNH NAM ĐỊNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Nam Định và các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hải Dũng được 430.192 phiếu, đạt tỷ lệ 83,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Khánh Hải được 424.498 phiếu, đạt tỷ lệ 82,76% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc được 303.390 phiếu, đạt tỷ lệ 59,15% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Phương Thảo được 192.053 phiếu, đạt tỷ lệ 37,44% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thu Hiền được 173.069 phiếu, đạt tỷ lệ 33,74% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Nam Trực, Nghĩa Hưng và Hải Hậu.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Quốc Chỉnh được 435.339 phiếu, đạt tỷ lệ 87,99% số phiếu hợp lệ

2) Bà Mai Thị Phương Hoa được 410.418 phiếu, đạt tỷ lệ 82,96% số phiếu hợp lệ

3) Bà Khương Thị Mai được 359.459 phiếu, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Thu Phương được 154.016 phiếu, đạt tỷ lệ 31,13% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Thúy được 105.054 phiếu, đạt tỷ lệ 21,23% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Trực Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Võ Văn Kim (Vũ Trọng Kim) được 317.733 phiếu, đạt tỷ lệ 76,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Quỳnh được 255.954 phiếu, đạt tỷ lệ 61,63% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Thu Hà được 157.949 phiếu, đạt tỷ lệ 38,03% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Thúy được 86.636 phiếu, đạt tỷ lệ 20,86% số phiếu hợp lệ

41 - TỈNH NGHỆ AN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hoàng Minh Hiếu được 302.062 phiếu, đạt tỷ lệ 91,25% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Nhật Minh được 290.000 phiếu, đạt tỷ lệ 87,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Lương Hồng được 36.357 phiếu, đạt tỷ lệ 10,98% số phiếu hợp lệ

4) Bà Hoàng Thị Thanh Loan được 33.137 phiếu, đạt tỷ lệ 10,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vi Văn Sơn được 357.817 phiếu, đạt tỷ lệ 92,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đặng Xuân Phương được 354.650 phiếu, đạt tỷ lệ 91,22% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Đức Thuận được 352.414 phiếu, đạt tỷ lệ 90,64% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lang Thị Phượng được 50.860 phiếu, đạt tỷ lệ 13,08% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thảo được 46.101 phiếu, đạt tỷ lệ 11,86% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Phú Bình được 357.158 phiếu, đạt tỷ lệ 86,67% số phiếu hợp lệ

2) Bà Thái Thị An Chung được 341.754 phiếu, đạt tỷ lệ 82,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Thu Hiền được 327.515 phiếu, đạt tỷ lệ 79,48% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Thanh Hải được 117.185 phiếu, đạt tỷ lệ 28,44% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Thu được 78.085 phiếu, đạt tỷ lệ 18,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Thái Thanh Quý được 529.035 phiếu, đạt tỷ lệ 92,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Văn Chiến được 495.116 phiếu, đạt tỷ lệ 86,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thái Văn Thành được 476.254 phiếu, đạt tỷ lệ 83,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà Ngô Thị Thu Hương được 115.429 phiếu, đạt tỷ lệ 20,26% số phiếu hợp lệ

5) Bà Võ Thị Thúy Vinh được 81.444 phiếu, đạt tỷ lệ 14,29% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Vân Chi được 315.077 phiếu, đạt tỷ lệ 91,77% số phiếu hợp lệ

2) Bà Võ Thị Minh Sinh được 305.560 phiếu, đạt tỷ lệ 89% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Đức Sỹ được 32.419 phiếu, đạt tỷ lệ 9,44% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đinh Thị Kiều Trinh được 30.891 phiếu, đạt tỷ lệ 9% số phiếu hợp lệ

42 - TỈNH NINH BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 337.292 phiếu, đạt tỷ lệ 98,38% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Công được 314.530 phiếu, đạt tỷ lệ 91,75% số phiếu hợp lệ

3) Ông Mai Khanh được 309.510 phiếu, đạt tỷ lệ 90,28% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Đức Hiệp được 33.432 phiếu, đạt tỷ lệ 9,75% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lã Thị Thanh Tuyền được 25.695 phiếu, đạt tỷ lệ 7,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thanh được 358.870 phiếu, đạt tỷ lệ 97,39% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Việt Dũng được 351.906 phiếu, đạt tỷ lệ 95,50% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Thị Hồng Thanh được 341.130 phiếu, đạt tỷ lệ 92,58% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Thủy được 23.385 phiếu, đạt tỷ lệ 6,35% số phiếu hợp lệ

5) Ông Tống Duy Tứ được 22.808 phiếu, đạt tỷ lệ 6,19% số phiếu hợp lệ

43 - TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quốc Nam được 215.326 phiếu, đạt tỷ lệ 88,15% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đình Khang được 206.356 phiếu, đạt tỷ lệ 84,48% số phiếu hợp lệ

3) Bà Chamaléa Thị Thủy được 171.140 phiếu, đạt tỷ lệ 70,06% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Kim Sáng được 79.711 phiếu, đạt tỷ lệ 32,63% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Quý Vỹ được 52.350 phiếu, đạt tỷ lệ 21,43% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam và Ninh Phước.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Xuân Dũng được 186.529 phiếu, đạt tỷ lệ 79,36% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đàng Thị Mỹ Hương được 182.678 phiếu, đạt tỷ lệ 77,72% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Thuận được 174.394 phiếu, đạt tỷ lệ 74,20% số phiếu hợp lệ

4) Bà Tạ Yên Thị Lâm Hội được 77.453 phiếu, đạt tỷ lệ 32,95% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Đình Giang được 70.116 phiếu, đạt tỷ lệ 29,83% số phiếu hợp lệ

44 - TỈNH PHÚ THỌ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thúy Anh được 447.878 phiếu, đạt tỷ lệ 88,83% số phiếu hợp lệ

2) Ông Cầm Hà Chung được 436.596 phiếu, đạt tỷ lệ 86,59% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hà Ánh Phượng được 395.285 phiếu, đạt tỷ lệ 78,40% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị Tuyết Nhung được 118.944 phiếu, đạt tỷ lệ 23,59% số phiếu hợp lệ

5) Ông Trần Minh Thảo được 98.277 phiếu, đạt tỷ lệ 19,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đăng Khải được 255.290 phiếu, đạt tỷ lệ 84,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Nam được 244.662 phiếu, đạt tỷ lệ 80,75% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được 62.234 phiếu, đạt tỷ lệ 20,54% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đào Thị Thu Tuệ được 40.414 phiếu, đạt tỷ lệ 13,34% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa và Cẩm Khê.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Minh Châu được 267.404 phiếu, đạt tỷ lệ 94,70% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Tuấn Anh được 245.366 phiếu, đạt tỷ lệ 86,89% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trương Thị Kim Huệ được 26.395 phiếu, đạt tỷ lệ 9,35% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lâm Thùy Mai được 22.448 phiếu, đạt tỷ lệ 7,95% số phiếu hợp lệ

45 - TỈNH PHÚ YÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Đông Hòa và các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Đại Dương được 310.868 phiếu, đạt tỷ lệ 84,05% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Chí Nghĩa được 252.610 phiếu, đạt tỷ lệ 68,30% số phiếu hợp lệ

3) Ông Dương Bình Phú được 191.958 phiếu, đạt tỷ lệ 51,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà Võ Thị Minh Duyên được 189.786 phiếu, đạt tỷ lệ 51,31% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Hồng Thái được 150.769 phiếu, đạt tỷ lệ 40,76% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Quang Đạo được 258.599 phiếu, đạt tỷ lệ 73,91% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Thìn được 218.457 phiếu, đạt tỷ lệ 62,43% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Đào An Xuân được 196.899 phiếu, đạt tỷ lệ 56,27% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hồ Hồng Nam được 193.179 phiếu, đạt tỷ lệ 55,21% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Ngọc Huyền được 172.996 phiếu, đạt tỷ lệ 49,44% số phiếu hợp lệ

46 - TỈNH QUẢNG BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Ba Đồn và các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quang Minh được 257.223 phiếu, đạt tỷ lệ 89,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Tiến Nam được 256.661 phiếu, đạt tỷ lệ 89,55% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga được 243.668 phiếu, đạt tỷ lệ 85,02% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đoàn Thị Thanh Tâm được 48.119 phiếu, đạt tỷ lệ 16,79% số phiếu hợp lệ

5) Ông Phạm Trọng Tiến được 46.024 phiếu, đạt tỷ lệ 16,06% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Hới và các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vũ Đại Thắng được 287.463 phiếu, đạt tỷ lệ 91,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mạnh Cường được 286.921 phiếu, đạt tỷ lệ 91,82% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Minh Tâm được 259.444 phiếu, đạt tỷ lệ 83,03% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên được 51.148 phiếu, đạt tỷ lệ 16,37% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Kim Sinh được 45.697 phiếu, đạt tỷ lệ 14,62% số phiếu hợp lệ

47 - TỈNH QUẢNG NAM

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vương Quốc Thắng được 247.692 phiếu, đạt tỷ lệ 70,35% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đặng Thị Bảo Trinh được 233.279 phiếu, đạt tỷ lệ 66,26% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Hiếu được 139.520 phiếu, đạt tỷ lệ 39,63% số phiếu hợp lệ

4) Bà ARất Thị Thúy Nga được 82.612 phiếu, đạt tỷ lệ 23,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Văn Dũng được 385.150 phiếu, đạt tỷ lệ 86,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Dương Văn Phước được 345.061 phiếu, đạt tỷ lệ 77,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tạ Văn Hạ được 321.099 phiếu, đạt tỷ lệ 71,85% số phiếu hợp lệ

4) Bà Dương Thị Trà Linh được 172.991 phiếu, đạt tỷ lệ 38,71% số phiếu hợp lệ

5) Ông Zơ Râm Duy được 108.552 phiếu, đạt tỷ lệ 24,29% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đức Hải được 300.647 phiếu, đạt tỷ lệ 80,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phan Thái Bình được 272.409 phiếu, đạt tỷ lệ 73,36% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Điểm được 83.827 phiếu, đạt tỷ lệ 22,58% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hải được 82.788 phiếu, đạt tỷ lệ 22,30% số phiếu hợp lệ

48 - TỈNH QUẢNG NINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Hạ Long và Cẩm Phả.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vũ Hồng Thanh được 350.576 phiếu, đạt tỷ lệ 93,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Xuân Thắng được 349.640 phiếu, đạt tỷ lệ 93,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Minh Chuẩn được 335.519 phiếu, đạt tỷ lệ 89,35% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Kim Nhàn được 47.619 phiếu, đạt tỷ lệ 12,68% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hà Minh Thọ được 36.931 phiếu, đạt tỷ lệ 9,84% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Hoàng Ngân được 303.495 phiếu, đạt tỷ lệ 93,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đỗ Thị Lan được 287.112 phiếu, đạt tỷ lệ 88,46% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lương Công Quyết (Hòa thượng Thích Thanh Quyết) được 285.058 phiếu, đạt tỷ lệ 87,82% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đặng Thị Kim Chung được 53.559 phiếu, đạt tỷ lệ 16,50% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hoàng Anh Tuấn (Đại đức Thích Minh Tuấn) được 37.318 phiếu, đạt tỷ lệ 11,50% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 217.723 phiếu, đạt tỷ lệ 85,19% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Kim Nhung được 209.671 phiếu, đạt tỷ lệ 82,04% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Quốc Khánh được 48.464 phiếu, đạt tỷ lệ 18,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đinh Thị Vỹ được 32.707 phiếu, đạt tỷ lệ 12,80% số phiếu hợp lệ

49 - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Tây và Sơn Hà.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đặng Ngọc Huy được 259.547 phiếu, đạt tỷ lệ 79,71% số phiếu hợp lệ

2) Bà Trần Thị Hồng An được 230.961 phiếu, đạt tỷ lệ 70,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Thanh Sang được 87.579 phiếu, đạt tỷ lệ 26,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đinh Thị Hoa Sen được 68.877 phiếu, đạt tỷ lệ 21,15% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Lý Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Đinh Thị Phương Lan được 299.723 phiếu, đạt tỷ lệ 78,27% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lương Văn Hùng được 298.049 phiếu, đạt tỷ lệ 77,83% số phiếu hợp lệ

3) Bà Vũ Thị Liên Hương được 285.865 phiếu, đạt tỷ lệ 74,65% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Thanh Tuấn được 131.589 phiếu, đạt tỷ lệ 34,36% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hồng Quân được 119.261 phiếu, đạt tỷ lệ 31,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Đức Phổ và các huyện: Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quang Phương được 207.434 phiếu, đạt tỷ lệ 85,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Huỳnh Thị Ánh Sương được 190.391 phiếu, đạt tỷ lệ 78,22% số phiếu hợp lệ

3) Bà Đinh Thị Bình được 47.762 phiếu, đạt tỷ lệ 19,62% số phiếu hợp lệ

4) Bà Đinh Thị Nghiêng được 40.111 phiếu, đạt tỷ lệ 16,48% số phiếu hợp lệ

50 - TỈNH QUẢNG TRỊ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Chí Dũng được 178.522 phiếu, đạt tỷ lệ 86,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Đức Thắng được 165.621 phiếu, đạt tỷ lệ 80,60% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hồ Thị Minh được 146.888 phiếu, đạt tỷ lệ 71,48% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Như Quỳnh được 67.886 phiếu, đạt tỷ lệ 33,04% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hồ Thúy Vinh được 50.317 phiếu, đạt tỷ lệ 24,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hà Sỹ Đồng được 206.841 phiếu, đạt tỷ lệ 80,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Đàn được 202.185 phiếu, đạt tỷ lệ 79,15% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Quang Tùng được 199.319 phiếu, đạt tỷ lệ 78,02% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Hồng Oanh được 76.152 phiếu, đạt tỷ lệ 29,81% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Hữu Phước được 70.000 phiếu, đạt tỷ lệ 27,40% số phiếu hợp lệ

51 - TỈNH SÓC TRĂNG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sóc Trăng và các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lâm Văn Mẫn được 389.450 phiếu, đạt tỷ lệ 87,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Thanh Tùng được 327.014 phiếu, đạt tỷ lệ 73,69% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phạm Thị Minh Huệ được 228.657 phiếu, đạt tỷ lệ 51,53% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Khắc Tâm được 208.584 phiếu, đạt tỷ lệ 47% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lâm Thị Thiên Lan được 167.838 phiếu, đạt tỷ lệ 37,82% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Thạnh Trị.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Xuân Dắt được 153.276 phiếu, đạt tỷ lệ 78,24% số phiếu hợp lệ

2) Bà Tô Ái Vang được 137.608 phiếu, đạt tỷ lệ 70,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông Chung Tấn Định được 55.939 phiếu, đạt tỷ lệ 28,56% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lý Thị Phương được 44.210 phiếu, đạt tỷ lệ 22,57% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức) được 250.012 phiếu, đạt tỷ lệ 72,74% số phiếu hợp lệ

2) Bà Triệu Thị Ngọc Diễm được 238.855 phiếu, đạt tỷ lệ 69,50% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Mạnh Khởi được 102.773 phiếu, đạt tỷ lệ 29,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phan Thị Tố Quyên được 93.615 phiếu, đạt tỷ lệ 27,24% số phiếu hợp lệ

52 - TỈNH SƠN LA

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sơn La và các huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hữu Đông được 311.412 phiếu, đạt tỷ lệ 90,33% số phiếu hợp lệ

2) Bà Hoàng Thị Đôi được 295.106 phiếu, đạt tỷ lệ 85,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lò Việt Phương được 281.337 phiếu, đạt tỷ lệ 81,60% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lò Thị Thu Hà được 80.345 phiếu, đạt tỷ lệ 23,30% số phiếu hợp lệ

5) Ông Dương Thành Trung được 60.779 phiếu, đạt tỷ lệ 17,63% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp và Quỳnh Nhai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Quàng Văn Hương được 179.100 phiếu, đạt tỷ lệ 82,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông Chá A Của được 177.084 phiếu, đạt tỷ lệ 81,65% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lò Lan Phương được 49.447 phiếu, đạt tỷ lệ 22,80% số phiếu hợp lệ

4) Ông Giàng A Ký được 27.255 phiếu, đạt tỷ lệ 12,57% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên và Bắc Yên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đinh Công Sỹ được 193.909 phiếu, đạt tỷ lệ 87,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vi Đức Thọ được 185.559 phiếu, đạt tỷ lệ 83,56% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Tiến Quân được 36.480 phiếu, đạt tỷ lệ 16,43% số phiếu hợp lệ

4) Bà Quàng Thị Hoa được 27.807 phiếu, đạt tỷ lệ 12,52% số phiếu hợp lệ

53 - TỈNH TÂY NINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Hùng Thái được 322.688 phiếu, đạt tỷ lệ 73,39% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được 314.927 phiếu, đạt tỷ lệ 71,63% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Thanh Thúy được 278.077 phiếu, đạt tỷ lệ 63,25% số phiếu hợp lệ

4) Bà Huỳnh Thị Phương Loan được 196.669 phiếu, đạt tỷ lệ 44,73% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thụy Phương Vy được 196.639 phiếu, đạt tỷ lệ 44,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Huỳnh Thanh Phương được 367.700 phiếu, đạt tỷ lệ 70,84% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Mạnh Tiến được 343.541 phiếu, đạt tỷ lệ 66,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Hữu Hậu được 291.549 phiếu, đạt tỷ lệ 56,17% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phan Thị Thùy Vân được 283.094 phiếu, đạt tỷ lệ 54,54% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Phương Hồng (Phối sư Ngọc Hồng Thanh) được 253.645 phiếu, đạt tỷ lệ 48,87% số phiếu hợp lệ

54 - TỈNH THÁI BÌNH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Khắc Định được 426.120 phiếu, đạt tỷ lệ 86,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Văn Huy được 407.261 phiếu, đạt tỷ lệ 82,42% số phiếu hợp lệ

3) Bà Trần Khánh Thu được 247.167 phiếu, đạt tỷ lệ 50,02% số phiếu hợp lệ

4) Ông Đỗ Văn Vẻ được 228.842 phiếu, đạt tỷ lệ 46,31% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hoàng Thị Liễu được 157.742 phiếu, đạt tỷ lệ 31,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đông Hưng và Thái Thụy.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn An (Nguyễn Minh An) được 289.426 phiếu, đạt tỷ lệ 86,26% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Thu Dung được 254.666 phiếu, đạt tỷ lệ 75,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phan Đức Hiếu được 236.913 phiếu, đạt tỷ lệ 70,61% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trương Thị Hương Giang được 142.865 phiếu, đạt tỷ lệ 42,58% số phiếu hợp lệ

5) Bà Vũ Thị Út được 73.084 phiếu, đạt tỷ lệ 21,78% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Đông Hải được 403.247 phiếu, đạt tỷ lệ 90,17% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lại Văn Hoàn được 378.854 phiếu, đạt tỷ lệ 84,72% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Văn Thân được 317.810 phiếu, đạt tỷ lệ 71,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Thắng (Phạm Thị Thùy) được 115.424 phiếu, đạt tỷ lệ 25,81% số phiếu hợp lệ

5) Bà Bùi Phương Chi được 113.370 phiếu, đạt tỷ lệ 25,35% số phiếu hợp lệ

55 - TỈNH THÁI NGUYÊN

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Công Hoàng được 208.718 phiếu, đạt tỷ lệ 74,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lý Văn Huấn được 161.198 phiếu, đạt tỷ lệ 57,73% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh được 113.632 phiếu, đạt tỷ lệ 40,69% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Hạnh Quyên được 70.931 phiếu, đạt tỷ lệ 25,40% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phan Văn Giang được 309.433 phiếu, đạt tỷ lệ 88,68% số phiếu hợp lệ

2) Bà Đoàn Thị Hảo được 245.789 phiếu, đạt tỷ lệ 70,44% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Lâm Thành được 234.869 phiếu, đạt tỷ lệ 67,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Thanh Bình được 157.649 phiếu, đạt tỷ lệ 45,18% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hà Thị Tuyết được 85.691 phiếu, đạt tỷ lệ 24,56% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Nguyễn Thanh Hải được 245.019 phiếu, đạt tỷ lệ 85,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Anh Công được 222.323 phiếu, đạt tỷ lệ 77,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lý Đình Kiêm được 59.807 phiếu, đạt tỷ lệ 20,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vi Thị Thu được 39.446 phiếu, đạt tỷ lệ 13,82% số phiếu hợp lệ

56 - TỈNH THANH HOÁ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Mạnh Khoa được 516.229 phiếu, đạt tỷ lệ 92,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông Trần Văn Thức được 511.386 phiếu, đạt tỷ lệ 91,44% số phiếu hợp lệ

3) Ông Võ Mạnh Sơn được 506.707 phiếu, đạt tỷ lệ 90,60% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phan Thị Hương được 68.972 phiếu, đạt tỷ lệ 12,33% số phiếu hợp lệ

5) Bà Mai Thị Hằng được 62.441 phiếu, đạt tỷ lệ 11,16% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lương Văn Cường (Lương Cường) được 519.102 phiếu, đạt tỷ lệ 97,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông Mai Văn Hải được 499.009 phiếu, đạt tỷ lệ 93,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông Cao Mạnh Linh được 477.371 phiếu, đạt tỷ lệ 89,86% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thị Hương được 46.902 phiếu, đạt tỷ lệ 8,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trịnh Thị Minh Hường được 42.575 phiếu, đạt tỷ lệ 8,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Nghi Sơn và các huyện: Quảng Xương, Nông Cống, Như Xuân, Như Thanh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đào Ngọc Dung được 522.538 phiếu, đạt tỷ lệ 92,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông Vũ Xuân Hùng được 513.703 phiếu, đạt tỷ lệ 90,50% số phiếu hợp lệ

3) Bà Cầm Thị Mẫn được 460.742 phiếu, đạt tỷ lệ 81,17% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vi Thanh Hương được 116.393 phiếu, đạt tỷ lệ 20,51% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Nguyên được 74.138 phiếu, đạt tỷ lệ 13,06% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Cao Thị Xuân được 468.915 phiếu, đạt tỷ lệ 91,67% số phiếu hợp lệ

2) Ông Lê Văn Cường được 458.894 phiếu, đạt tỷ lệ 89,71% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Thanh Hoàn được 458.722 phiếu, đạt tỷ lệ 89,67% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lương Thị Hương được 67.989 phiếu, đạt tỷ lệ 13,29% số phiếu hợp lệ

5) Ông Nguyễn Hữu Thành được 66.617 phiếu, đạt tỷ lệ 13,02% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân và Cẩm Thủy.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lại Thế Nguyên được 427.796 phiếu, đạt tỷ lệ 96,53% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phạm Thị Xuân được 392.942 phiếu, đạt tỷ lệ 88,67% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Xuân Hùng được 36.192 phiếu, đạt tỷ lệ 8,17% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Hòa được 26.990 phiếu, đạt tỷ lệ 6,09% số phiếu hợp lệ

57 - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Phạm Trường Sơn được 230.261 phiếu, đạt tỷ lệ 83,54% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Sửu (Nguyễn Thị Hường, Kê Sửu) được 211.052 phiếu, đạt tỷ lệ 76,57% số phiếu hợp lệ

3) Bà Hoàng Thị Phương Hiền được 57.730 phiếu, đạt tỷ lệ 20,95% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lê Thị Thu Hương được 49.114 phiếu, đạt tỷ lệ 17,82% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Hải được 250.390 phiếu, đạt tỷ lệ 73,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông Phạm Như Hiệp được 247.118 phiếu, đạt tỷ lệ 72,89% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Hoài Trung được 228.325 phiếu, đạt tỷ lệ 67,35% số phiếu hợp lệ

4) Ông Lê Anh Phương được 144.761 phiếu, đạt tỷ lệ 42,70% số phiếu hợp lệ

5) Ông Hoàng Minh được 134.040 phiếu, đạt tỷ lệ 39,54% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Lê Trường Lưu được 232.659 phiếu, đạt tỷ lệ 86,53% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hải Nam được 216.986 phiếu, đạt tỷ lệ 80,70% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Bình được 48.274 phiếu, đạt tỷ lệ 17,95% số phiếu hợp lệ

4) Bà Bùi Thúy Nga được 37.694 phiếu, đạt tỷ lệ 14,02% số phiếu hợp lệ

58 - TỈNH TIỀN GIANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Danh được 417.338 phiếu, đạt tỷ lệ 78,10% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Kim Tuyến được 405.102 phiếu, đạt tỷ lệ 75,81% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thanh Cầm được 360.784 phiếu, đạt tỷ lệ 67,52% số phiếu hợp lệ

4) Ông Bùi Minh Vũ được 217.804 phiếu, đạt tỷ lệ 40,76% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trần Thị Thưa được 194.386 phiếu, đạt tỷ lệ 36,38% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Mỹ Tho và các huyện: Tân Phước, Châu Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Dương được 266.111 phiếu, đạt tỷ lệ 60,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hoàng Mai được 246.162 phiếu, đạt tỷ lệ 55,72% số phiếu hợp lệ

3) Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang được 195.085 phiếu, đạt tỷ lệ 44,16% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hoàng Khắc Tinh được 172.701 phiếu, đạt tỷ lệ 39,09% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Gò Công và các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Tạ Minh Tâm được 386.164 phiếu, đạt tỷ lệ 73,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Uyên Trang được 365.360 phiếu, đạt tỷ lệ 69,28% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Minh Sơn được 363.332 phiếu, đạt tỷ lệ 68,90% số phiếu hợp lệ

4) Ông Hà Thiện Ý được 239.167 phiếu, đạt tỷ lệ 45,35% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Kim Dung được 218.023 phiếu, đạt tỷ lệ 41,34% số phiếu hợp lệ

59 - TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Trà Vinh và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Trần Quốc Tuấn được 246.276 phiếu, đạt tỷ lệ 70,11% số phiếu hợp lệ

2) Bà Phạm Thị Hồng Diễm được 218.218 phiếu, đạt tỷ lệ 62,12% số phiếu hợp lệ

3) Ông Thạch Phước Bình được 212.953 phiếu, đạt tỷ lệ 60,62% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Ngọc Lương được 206.439 phiếu, đạt tỷ lệ 58,77% số phiếu hợp lệ

5) Bà Diệp Duyên Anh được 163.952 phiếu, đạt tỷ lệ 46,67% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Ngô Chí Cường được 334.732 phiếu, đạt tỷ lệ 75,55% số phiếu hợp lệ

2) Bà Huỳnh Thị Hằng Nga được 293.274 phiếu, đạt tỷ lệ 66,20% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bế Trung Anh được 245.864 phiếu, đạt tỷ lệ 55,50% số phiếu hợp lệ

4) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được 244.643 phiếu, đạt tỷ lệ 55,22% số phiếu hợp lệ

5) Ông Võ Minh Nhựt được 203.111 phiếu, đạt tỷ lệ 45,85% số phiếu hợp lệ

60 - TỈNH TUYÊN QUANG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Chẩu Văn Lâm được 136.326 phiếu, đạt tỷ lệ 87,63% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Việt Hà được 118.844 phiếu, đạt tỷ lệ 76,40% số phiếu hợp lệ

3) Ông Phạm Minh Phú được 29.129 phiếu, đạt tỷ lệ 18,73% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nông Thị Vĩ được 25.547 phiếu, đạt tỷ lệ 16,42% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Lò Thị Việt Hà được 130.557 phiếu, đạt tỷ lệ 68,84% số phiếu hợp lệ

2) Bà u Thị Mai được 126.926 phiếu, đạt tỷ lệ 66,92% số phiếu hợp lệ

3) Ông Bùi Văn Thắng được 60.178 phiếu, đạt tỷ lệ 31,73% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thu Trang được 58.841 phiếu, đạt tỷ lệ 31,02% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Đắc Vinh được 192.297 phiếu, đạt tỷ lệ 80,68% số phiếu hợp lệ

2) Bà Ma Thị Thúy được 167.534 phiếu, đạt tỷ lệ 70,29% số phiếu hợp lệ

3) Bà Lê Hải Yến được 61.676 phiếu, đạt tỷ lệ 25,88% số phiếu hợp lệ

4) Bà Vi Thị Yến được 52.328 phiếu, đạt tỷ lệ 21,95% số phiếu hợp lệ

61 - TỈNH VĨNH LONG

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Vĩnh Long và các huyện: Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Bùi Văn Nghiêm được 343.719 phiếu, đạt tỷ lệ 74,10% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Minh Trang được 309.805 phiếu, đạt tỷ lệ 66,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trịnh Minh Bình được 265.720 phiếu, đạt tỷ lệ 57,29% số phiếu hợp lệ

4) Ông Vũ Minh Đạo được 252.197 phiếu, đạt tỷ lệ 54,37% số phiếu hợp lệ

5) Bà Lê Thị Huế Nhi được 209.108 phiếu, đạt tỷ lệ 45,08% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Bình Minh và các huyện: Bình Tân, Trà Ôn, Vũng Liêm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Thanh Long được 250.621 phiếu, đạt tỷ lệ 67,55% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được 248.980 phiếu, đạt tỷ lệ 67,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông Nguyễn Thanh Phong được 242.697 phiếu, đạt tỷ lệ 65,42% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Huỳnh Thu được 196.003 phiếu, đạt tỷ lệ 52,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà Trần Thị Hồng Huyến được 170.660 phiếu, đạt tỷ lệ 46% số phiếu hợp lệ

62 - TỈNH VĨNH PHÚC

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên và các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Hoàng Thị Thúy Lan được 391.792 phiếu, đạt tỷ lệ 92,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Thanh Sơn được 376.839 phiếu, đạt tỷ lệ 89,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông Trần Văn Tiến được 364.072 phiếu, đạt tỷ lệ 86,12% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Trang được 69.827 phiếu, đạt tỷ lệ 16,52% số phiếu hợp lệ

5) Bà Kiều Thị Vân được 58.277 phiếu, đạt tỷ lệ 13,79% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Bình Xuyên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Văn Mạnh được 349.798 phiếu, đạt tỷ lệ 86,57% số phiếu hợp lệ

2) Bà Thái Quỳnh Mai Dung được 334.591 phiếu, đạt tỷ lệ 82,81% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Tất Hiếu được 333.875 phiếu, đạt tỷ lệ 82,63% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Xuân Thùy được 95.296 phiếu, đạt tỷ lệ 23,58% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Thị Sơn được 82.161 phiếu, đạt tỷ lệ 20,33% số phiếu hợp lệ

63 - TỈNH YÊN BÁI

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Đỗ Đức Duy được 290.902 phiếu, đạt tỷ lệ 94,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Thành Trung được 276.058 phiếu, đạt tỷ lệ 90,12% số phiếu hợp lệ

3) Bà Triệu Thị Huyền được 258.460 phiếu, đạt tỷ lệ 84,38% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Hiểu được 43.737 phiếu, đạt tỷ lệ 14,28% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đặng Hoàng Hà được 43.733 phiếu, đạt tỷ lệ 14,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Phạm Thị Thanh Trà được 273.220 phiếu, đạt tỷ lệ 96,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Quốc Luận được 267.249 phiếu, đạt tỷ lệ 94,48% số phiếu hợp lệ

3) Bà Khang Thị Mào được 256.545 phiếu, đạt tỷ lệ 90,70% số phiếu hợp lệ

4) Bà Sùng Thị Tường Vy được 26.056 phiếu, đạt tỷ lệ 9,21% số phiếu hợp lệ

5) Bà Giàng Thị Dùa được 22.435 phiếu, đạt tỷ lệ 7,93% số phiếu hợp lệ

Xem kết quả bầu cử của 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh xếp theo tên từ An Giang tới Hòa Bình.

Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bạn có thể quan tâm