Dự đoán vòng bảng

  Dự đoán thứ tự xếp hạng các bảng đấu, kéo thả các đội để thay đổi thứ tự.

  Dự đoán vòng loại trực tiếp

  Nhấn để chọn đội bạn dự đoán chiến thắng trong mỗi cặp đấu.

  Vòng 16 đội
  Trận 49
  1A
  0
  2B
  0
  Trận 50
  2A
  0
  1B
  0
  Trận 53
  1E
  0
  2F
  0
  Trận 54
  2E
  0
  1F
  0
  Trận 51
  1C
  0
  2D
  0
  Trận 52
  2C
  0
  1D
  0
  Trận 55
  1G
  0
  2H
  0
  Trận 56
  2G
  0
  1H
  0
  Vòng Tứ kết
  Tứ kết 1
  W49
  0
  W50
  0
  Tứ kết 2
  W53
  0
  W54
  0
  Tứ kết 3
  W51
  0
  W52
  0
  Tứ kết 4
  W55
  0
  W56
  0
  Vòng Bán kết
  Bán kết 1
  TK1
  0
  TK2
  0
  Bán kết 2
  TK3
  0
  TK4
  0
  Trận Chung kết
  CHUNG KẾT
  BK1
  0
  BK2
  0

  *Bạn không thể thay đổi kết quả dự đoán
  sau khi hoàn thành.