VIỆT NAM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

Với mục đích lan tỏa những hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn để nhân lên sức mạnh đoàn kết, san sẻ khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, Zing phát động cuộc thi ảnh “Việt Nam chiến thắng đại dịch”.