Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Vua đầu tiên lập nhà Tế sinh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo?

Ông là vị vua nổi tiếng anh minh trong sử Việt, từng cho lập nhà Tế sinh để chữa bệnh cho dân nghèo.

Vua Le Thanh Tong anh 1

Câu 1. Vị vua đầu tiên trong sử Việt cho lập nhà Tế sinh chữa bệnh cho dân nghèo?

 • Lý Nhân Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Trần Anh Tông
 • Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng anh minh. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sinh thời, vua đã lập nhà Tế sinh để chữa bệnh giúp dân. Ông còn quy định, ở địa phương nào có dịch bệnh xảy ra, các quan nơi này được phép trích tiền thuế để mua thuốc trị bệnh cho bá tánh.

Vua Le Thanh Tong anh 2

Câu 2. Lê Thánh Tông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư
 • Thứ năm

Lê Thánh Tông trị vì từ năm 1460 đến năm 1497. Ông là vị vua thứ năm của nhà Hậu Lê, sau các vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân.

Vua Le Thanh Tong anh 3

Câu 3. Sinh thời, Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng giỏi về?

 • Văn thơ
 • Võ nghệ
 • Y thuật                                                                                                    
 • Hội họa

Lê Thánh Tông là vị vua nổi tiếng về tài thơ văn. Ông đã lập nên hội Tao Đàn, do vua đích thân làm chủ súy, tập hợp những nhân sĩ thơ văn nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ.

Vua Le Thanh Tong anh 4

Câu 4. Trạng nguyên nào từng được vua Lê Thánh Tông yêu quý?

 • Nguyễn Quán Quang
 • Nguyễn Hiền
 • Nguyễn Bỉnh Khiêm
 • Lương Thế Vinh

Lê Thánh Tông là vị vua rất quý trọng người tài. Dưới thời trị vì của ông, những nhân tài khoa bảng được trọng dụng, tiêu biểu trong số đó là Lương Thế Vinh. Khi biết tin Trạng Lường qua đời, vua đã làm thơ than khóc, thể hiện sự đau khổ tiếc nuối.

Vua Le Thanh Tong anh 5

Câu 5. Khi vi hành, vua Lê Thánh Tông được tên trộm nào cho tiền bạc?

 • Quận Phong
 • Quận Chớp
 • Quận Gió
 • Quận Mưa

Khi làm vua, Lê Thánh Tông rất hay cải trang, mặc quần áo thường dân vi hành khắp chốn để hiểu thêm về cuộc sống thực sự của dân chúng. Trong một lần đóng giả học sinh nghèo đi vi hành, nhà vua gặp và được tên trộm có tên Quận Gió -người chuyên lấy của quan tham chia cho dân nghèo - cho tiền.

Vua Le Thanh Tong anh 6

Câu 6. Dưới thời trị vì của mình, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào?

 • Hình Thư
 • Hình Luật
 • Hồng Đức
 • Hồng Bàng

Trong 37 năm trị vì đất nước, vua Lê Thánh Tông đã xây dựng nước Đại Việt hùng mạnh. Trong thời gian trị vì của mình, vua cho ban hành bộ Luật Hồng Đức bao gồm 722 điều, còn được lưu giữ đến nay.

Vua Le Thanh Tong anh 7

Câu 7. Để ghi danh nhân tài khoa bảng, vua cho lập bia tiến sĩ vào năm nào?

 • 1480
 • 1484
 • 1486
 • 1490

Vốn là người rất trọng hiền tài nên bên cạnh việc đều đặn tổ chức các kỳ thi, năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ghi danh những người đỗ đại khoa, đời đời ca ngợi.

Vua Le Thanh Tong anh 8

Câu 8. Nhân tài khoa bảng nào được vua Lê Thánh Tông giao việc tổ chức dựng bia tiến sĩ?

 • Lương Thế Vinh
 • Quách Đình Bảo
 • Thân Nhân Trung
 • Ngô Sĩ Liên

Thám hoa Quách Đình Bảo (1434-1508) được vua Lê Thánh Tông giao việc chỉ huy dựng bia tiến sĩ. Quách Đình Bảo quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đỗ thám hoa trong kỳ thi năm 1463.

Chuyện ít biết về kỳ thi chọn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa

Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa là 3 danh hiệu cao quý nhất trong kỳ thi Đình. Để tuyển chọn được những người đứng đầu, triều đình phong kiến đã tổ chức nhiều kỳ thi công phu.

Nguyễn Thanh Điệp

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ Tư vấn