Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Vị vua nước Việt đầu tiên xuất gia

Ông là một trong những vị vua có số phận bi thương của lịch sử phong kiến Việt Nam khi bị ép phải xuất gia, cuối cùng thắt cổ tự vẫn.

Vua xuat gia di tu anh 1

Câu 1: Vị vua nước Việt đầu tiên xuất gia đi tu?

 • Lý Huệ Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Trần Anh Tông
 • Trần Minh Tông

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, vua Lý Huệ Tông của nhà Lý là quân vương đầu tiên trong lịch sử phong kiến nước ta từng xuất gia đi tu.

Vua xuat gia di tu anh 2

Câu 2: Vị vua này xuất gia đi tu tại chùa nào?

 • Chùa Trấn Quốc
 • Chùa Diệu Đế
 • Chùa Dâu
 • Chùa Bát Tháp

Năm 1224, vua Lý Huệ Tông bị Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ ép phải nhường ngôi cho rồi đi tu ở chùa Bát Tháp với pháp danh là Huệ Quang Đại sư.

Vua xuat gia di tu anh 3

Câu 3: Cuộc đời Huệ Quang đại sư kết thúc thế nào?

 • Bị đột tử
 • Bị ám sát
 • Tự tử
 • Bệnh chết

Sau khi đi tu tại chùa Bát Tháp, Lý Huệ Tông vẫn luôn bị tay chân của Trần Thủ Độ ngầm theo dõi. Năm 1226, Trần Thủ Độ sợ lòng dân nhớ vua cũ, bèn chuyển Huệ Quang vào chùa Chân Giáo. Cuối cùng, ông bị ép phải thắt cổ tự tử ngay tại chùa, khi mới 33 tuổi, làm vua 14 năm, đi tu 2 năm. Sau khi qua đời, ông được hỏa táng, đưa xương vào tháp chùa Bảo Quang, tôn miếu hiệu là Huệ Tông.

Vua xuat gia di tu anh 4

Câu 4: Vua Lý Huệ Tông có tên thật là…?

 • Lý Long Cán
 • Lý Long Trát
 • Lý Nhật Nam
 • Lý Hạo Sảm

Lý Hụê Tông là hoàng đế thứ 8 của nhà Lý, ông có tên thật là Lý Hạo Sảm (Lý Sảm), trị vì Đại Việt từ năm 1210 đến năm 1224. Ông chính là con trưởng của Lý Cao Tông, lên ngôi trong bối cảnh triều Lý suy yếu, quyền lực rơi hết vào tay họ Trần.

Vua xuat gia di tu anh 5

Câu 5: Ai là người vợ nổi tiếng nhất của vua Lý Huệ Tông?

 • Trần Thị Dung
 • Trần Thị Huệ
 • Trần Thị Lan
 • Tống Thị Lan

Vua Lý Hụê Tông có một hoàng hậu nổi tiếng là Trần Thị Dung, bà chính là hoàng hậu chính thất, mẹ vua Lý Chiêu Hoàng. Trần Thị Dung là người có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên triều đại nhà Trần. Về sau, bà Trần Thị Dung tái hôn với Trần Thủ Độ.

Vua xuat gia di tu anh 6

Câu 6. Cuộc nổi loạn của ai khiến nhà Lý suy yếu trước khi Lý Huệ Tông lên ngôi?

 • Trần Tự Khánh
 • Quách Bốc
 • Tô Trung Từ
 • Trần Tự Khánh

Năm 1209, vua Cao Tông nghe lời gian thần Phạm Du, giết trung thần Phạm Bỉnh Di. Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ, đánh vào kinh thành, vua Lý Cao Tông chạy lên Quy Hóa, Thái tử Sảm cùng mẹ chạy về Hải Ấp, nơi Trần Lý cai quản. Trần Lý và Tô Trung Từ đón vương tử Sảm lập làm vua, tôn xưng là Thắng vương. Thái tử Sảm lấy con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung làm vợ, Trần Lý được phong làm Minh Tự, Tô Trung Từ làm Điện tiền chỉ huy sứ.

Vua xuat gia di tu anh 7

Câu 7. Vua Lý Huệ Tông phạm sai lầm khi giao quyền cho viên Thái úy nào?

 • Đàm Dĩ Mông
 • Đỗ Kính Tu
 • Đỗ Thế Quy
 • Nguyễn Ma La

Theo các tài liệu chính sử, tháng 10/1210, Lý Cao Tông chết, thái tử Sảm nối ngôi (Lý Huệ Tông), Trung Từ làm Thái úy phụ chính, Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu. Vua lại tin tưởng, giao quyền bính cho Thái úy Đàm Dĩ Mông là một người nhu nhược và thiếu học thức. Từ đây, triều Lý vốn đã suy yếu này càng trở nên mục nát.

Vua xuat gia di tu anh 8

Câu 8. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho ai trước khi đi tu?

 • Lý Phật Mã
 • Lý Nhật Quang
 • Lý Long Cán
 • Lý Thiên Hinh

Quyền hành rơi hết vào tay họ Trần, năm 1224, vua Lý Huệ Tông bị ép nhường ngôi cho con gái là Lý Thiên Hinh (Lý Chiêu Hoàng) rồi xuất gia đi tu, trước khi bị ép phải tự vẫn.

Thành phố nào ở miền Trung ra đời từ 131 năm trước?

Đây là thành phố lớn nhất, ra đời sớm nhất của khu vực miền Trung. Hiện nay, đây cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất của khu vực này.


Hà Sơn

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ