Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Mỗi ngày 1 từ tiếng Anh

Từ tiếng Anh 16 chữ cái incomprehensible nghĩa là gì?

Incomprehensible bắt nguồn từ incomprehensibilis trong ngôn ngữ Latin, lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ 14.

incomprehensible nghia la gi anh 1

Incomprehensible /ɪnˌkɒm.prɪˈhen.sə.bəl/ (tính từ): Khó hiểu.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa tính từ incomprehensible nghĩa là không thể hoặc rất khó hiểu. Từ này được cho là xuất hiện trong tiếng Anh vào thế kỷ 14.

Incomprehensible có nguồn gốc từ incomprehensibilis trong ngôn ngữ Latin. Incomprehensibilis là sự kết hợp giữa tiền tố "in" và từ comprehensibilis, nghĩa là hiển nhiên, có thể cảm nhận được hoặc có thể hiểu được.

Ứng dụng của từ incomprehensible trong tiếng Anh:

- The writing ability of some of the students was so poor that their essays were almost incomprehensible.

Dịch: Kỹ năng viết của vài học sinh rất kém nên bài luận của các em ấy gần như không thể đọc hiểu.

- These accounts are utterly incomprehensible. Can you explain them to me?

Dịch: Những phép tính này rất khó hiểu. Bạn giải thích cho tôi được không?

Nghĩa của từ consanguinity khi nói về mối quan hệ của con người

Consanguinity bắt nguồn từ ngôn ngữ Latin, lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ 14.

Mỗi ngày 1 từ tiếng Anh

Mỗi ngày 1 từ - series này giúp bạn học các từ tiếng Anh dễ dàng hơn kết hợp với các ví dụ thông dụng, được sử dụng hằng ngày trên các phương tiện truyền thông.

Thái An

Bạn có thể quan tâm