Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Tổng bí thư: Đổi mới là xu thế của lịch sử

Sáng 21/1, hơn 1.500 đại biểu bắt đầu một tuần nghị sự nhằm đưa ra những quyết sách quan trọng với đất nước và bầu Ban chấp hành trung ương khóa XII.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư khóa XI giới thiệu sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng và các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, đại diện các vị khách quốc tế, các đại sứ các nước tại Việt Nam. 

8h10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được mời đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Lãnh đạo Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội XII

Sáng 21/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước đã bước trên thảm đỏ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, dự phiên khai mạc Đại hội XII.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong thời điểm trọng đại này, mỗi đảng viên của Đảng khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

"Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân", Chủ tịch nước nhắc lại.

Theo Chủ tịch nước, Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm Đổi mới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI...

“Đại hội XII là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam công bằng, dân chủ, dân giàu nước mạnh, vững bước đi lên CNXH", Chủ tịch nước long trọng khai mạc.

Chủ tịch nước: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện

Sáng 21/1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vững bước trên con đường đổi mới

Tiếp đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đây là báo cáo quan trọng bậc nhất, nơi Tổng bí thư trình bày những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội.

Theo Tổng bí thư, Đại hội XII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa trước; nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 5 năm tới.

Đại hội này cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII (2016-2020).

Dự thảo các văn kiện đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội Đảng các cấp và được công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức... trong và ngoài nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tại phiên khai mạc. Ảnh: Minh Huy.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp, Tổng bí thư cho hay, Ban chấp hành Trung ương đã tiếp thu tối đa và bổ sung, hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội.

“Từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội bày tỏ chân thành cảm ơn và sự đóng góp quý báu của toàn quân, toàn dân”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư nhận định, trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đạt những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức.

Nhìn tổng thể, 30 năm đổi mới đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Đảng và Nhà nước và nhân dân. Qua đó, đất nước ta có thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, trong đó, có hạn chế khiếm khuyết của nền kinh tế chưa được giải quyết cũng như hạn chế về quản lý lãnh đạo...

Việc đổi mới tiến hành chưa toàn diện, nhiều chỉ tiêu tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để tới năm 2020 để nước ta cơ bản thành nước công nghiệp và hiện đại không đạt được. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa còn khó khăn.

"Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được đẩy lùi", Tổng bí thư thẳng thắn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng để nước ta phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Đối với vấn đề an ninh quốc phòng, Tổng bí thư khẳng định, yêu cầu số một là bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

Ngoài tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, Tổng bí thư nhấn mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là thế trận lòng dân.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XII. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cũng như xây dựng tổ chức bộ máy máy của toàn Đảng.

"Kiên quyết, kiến trì đấu tranh độc lập, giữ vững chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo mạnh mẽ của nhân dân, tăng cường quản lý xã hội đảm bảo an ninh xã hội con người, giảm nghèo bền vững, phát huy quyền làm chủ của nhân dân", Tổng bí thư nói.

(Xem toàn văn Báo cáo tại đây)

Bầu Ban chấp hành khóa mới vào sáng 26/1

Sau phiên khai mạc, Đại hội dành 2 ngày thảo luận, tại đoàn và tại hội trường về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12. 

Từ chiều 23/1, Đại hội bắt đầu bàn về nhân sự. Dự kiến, sáng 26/1, Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới. 

Sáng 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Phiên thứ nhất và bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó có 197 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Trung ương khóa XI, 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội và 13 đại biểu chỉ định. 

Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. 

Hơn 1.500 đại biểu cùng nhiều khách mời dự lễ khai mạc sáng 21/1. Ảnh: 

Reuters

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Trước đó, sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc. 

Phiên họp đã thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Quy chế bầu cử của Đại hội XII có nội dung tương tự quy chế bầu cử đã được thông qua tại các hội nghị gần đây của Ban chấp hành trung ương khóa XI. Theo đó, các Ủy viên Trung ương khóa XI không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách giới thiệu. 

Infographic 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Tháng 1/2011, Đại hội Đại biểu toàn quốc đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Zing.vn giới thiệu lại danh sách này.
Công Khanh - Phương Loan

Bạn có thể quan tâm