Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Tổng bí thư: 'Chú trọng nhân tố mới có đức, tài, triển vọng'

Để chọn nhân sự cho cấp ủy khóa tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín và triển vọng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong bài viết "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" mới đây, Tổng bí thư đã nêu 5 nhiệm vụ nhằm chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đánh giá đúng là một việc khó

Theo Tổng bí thư, trước hết, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Tổng bí thư yêu cầu đề cao vai trò của tập thể cấp ủy đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề được quan tâm.

Tong bi thu,  Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 1
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN.

Thực tế một số nhiệm kỳ gần đây, có một số đảng bộ chỉ tập trung lo cho đại hội mà có phần buông lỏng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thậm chí gây ảnh hưởng không tốt cho nhiệm kỳ sau.

“Tập trung chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng lúc này, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác”, Tổng bí thư yêu cầu.

Theo Tổng bí thư, quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự. Vì thế, cần đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc và những thông tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội, Internet.

Nhiệm vụ thứ hai được Tổng bí thư nhắc đến là việc xây dựng báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của mỗi đại hội, phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá đúng bao giờ cũng là một việc khó, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp khoa học, thái độ nghiêm túc, chân thành, trung thực của từng cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân, để từng người nghiêm túc nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt, cần phân tích những vấn đề như tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, kèn cựa địa vị, tình trạng cục bộ, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ"...

Nhiệm vụ thứ ba là báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

“Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy như là tấm gương phản chiếu năng lực và phẩm chất, ý chí và hành động, nếp nghĩ và cách làm của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng việc kiểm điểm phải đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Tổng bí thư cũng lưu ý trong báo cáo kiểm điểm của tập thể cần gắn với trách nhiệm cá nhân, để từng người nghiêm túc nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, "tự soi, tự sửa", phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không để lọt người có tham vọng quyền lực

Thứ tư, Tổng bí thư yêu cầu tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tong bi thu,  Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 2
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10. Ảnh: TTXVN.

Song việc tổ chức lấy ý kiến phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

“Phải phát huy dân chủ, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, nhưng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, không mơ hồ, dao động, luôn tỉnh táo, cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nhiệm vụ cuối cùng được Tổng bí thư đề cập là làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Tổng bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, khách quan, công tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng.

Ông cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Để chủ động phương án nhân sự, cần kết hợp hài hoà giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn”, Tổng bí thư lưu ý.

Trong chuẩn bị nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng.

Bên cạnh đó, xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, bè phái, cục bộ...

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhắc nhở công tác nhân sự cần tiến hành từng bước chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ.

“Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy.

Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10

"Lần này, Trung ương bàn thảo, quyết định chỉ là đề cương dự thảo văn kiện, nhưng ở đó kết tinh tầm nhìn, chuẩn bị quyết sách căn bản để tất cả bộ, ngành, địa phương soi vào".

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Nguyễn Phú Trọng Đảng Cộng sản Việt Nam Xã hội