Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Tổng bí thư: Chỉnh đốn Đảng là vấn đề sống còn

"Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới".

Sáng 2/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ VN và TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tại đây, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn quan trọng. Nội dung bài diễn văn như sau:

Trong thời gian qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với hàng, với tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với biết bao cám dỗ với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng là một đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. 

5 bài học quý báu

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Chính trong quá trình đó Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:

- Truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

- Truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình.

- Truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

- Truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng


http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chinh-don-dang-la-van-de-song-con-529108.html

Theo Pháp luật TP HCM

Bạn có thể quan tâm