Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Thông qua Quy chế bầu cử Đại hội Đảng XII

Theo Quy chế bầu cử được thông qua tại phiên họp trù bị sáng nay, các Ủy viên Trung ương khóa XI không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách giới thiệu.

9h sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên trù bị, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng 21/1.

Mở đầu phiên họp trù bị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tuyên bố lý do. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều khiển phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước đã xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Tiếp đó, Đại hội thực hiệc việc bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn Chủ tịch gồm 17 vị trong đó có 16 ủy viên Bộ Chính trị và bà Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

.

Phiên họp cũng thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Quy chế bầu cử của Đại hội XII có nội dung tương tự quy chế bầu cử đã được thông qua tại các hội nghị gần đây của Ban chấp hành trung ương khóa XI. Theo đó, các Ủy viên Trung ương khóa XI không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách giới thiệu. 

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bắt đầu vào 8h sáng 21/1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. 

Chủ đề của Đại hội XII là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". 

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là việc tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng và Tổng bí thư.

Đại hội XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên có 197 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI; 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định. Trong số 1.510 đại biểu, có 1.501 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị (99,4%), còn lại là trung cấp lý luận chính trị. Có 2 đại biểu dưới 30 tuổi và 2 đại biểu trên 70 tuổi.

Infographic 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Tháng 1/2011, Đại hội Đại biểu toàn quốc đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Zing.vn giới thiệu lại danh sách này.


Minh Quang – Phương Loan

Bạn có thể quan tâm

Đảng Cộng sản Việt Nam Xã hội