Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Tăng chất lượng tham mưu phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu bốn văn phòng (Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội) nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 10/2, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của bốn Văn phòng trong năm 2016, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Bốn Văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của từng Văn phòng; làm tốt công tác dự báo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm ngày càng khoa học và sát thực tế.

Bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất các chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước; kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nang cao chat luong tham muu anh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cùng với đó là các nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo. Đặc biệt, một nhiệm vụ trọng tâm là vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện trọng đại khác.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi phát huy truyền thống, những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý, thông tin báo cáo kịp thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị bốn văn phòng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa bốn văn phòng và với các bộ, ban, ngành, địa phương... để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch nước lái máy cày ở lễ hội Tịch Điền

Sáng 3/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các bô lão làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) xuống đồng đi cày đầu năm khai mạc lễ hội Tịch Điền, mong mùa màng bội thu.

 

 


http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Nang-cao-chat-luong-tham-muu-chien-luoc-phuc-vu-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/298405.vgp

TTXVN

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm

Xã hội