Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhắc đến nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Ban đã tham mưu trình Bộ Chính trị xin ý kiến các Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII nhiều nội dung quan trọng như dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; triển khai Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII...

Chuẩn bị cho 2020-2025 

Nói về nhiệm vụ trong năm 2020, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết Ban sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là việc tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động chống phá công tác nhân sự.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng được ông Bình nhấn mạnh. Theo đó, cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương, nhất là người đứng đầu.


Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Minh Châu.

Trong năm 2020, Ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, xây dựng cơ chế để tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Giảm hơn 15.000 lãnh đạo, tiết kiệm 10.000 tỷ

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết năm qua, Ban đã trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao.

Cùng với đó, Ban đã tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương... Đồng thời, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Theo đó, đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện. Đặc biệt, giảm hơn 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2018; Giảm hơn 236.000 công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã…

"Việc tinh giảm đã tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển và tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng", ông Bình thông tin.

Trong công tác xây dựng nội bộ ngành xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề cập đến nhiều kết quả tích cực như giảm 74 phòng trực thuộc ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 22 phó trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh, 71 trưởng phòng, 181 phó trưởng phòng, 42 lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy cấp huyện so với năm 2017; giảm 551 biên chế so với năm 2015.

Song, bên cạnh đó, ông Bình cũng thẳng thắn đề cập đến một số hạn chế, khuyết điểm như tình trạng suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn diễn biến phức tạp. Việc phê bình, tự phê bình, thực hiện quy định nêu gương có nơi, có lúc còn hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu.

luan chuyen can bo dien Trung uong quan ly anh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Châu.

Cũng theo ông Bình, việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, còn trông chờ ỷ lại hoặc chủ quan nóng vội. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa nghiêm, còn để mất dân chủ, chưa thật sự khách quan.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn thấp; phẩm chất đạo đức và tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên có phần giảm sút.

Điều động 29 cán bộ Trung ương quản lý

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 29 cán bộ diện Trung ương quản lý đã được điều động, luân chuyển giữ chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch tỉnh; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên huyện, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 29 cán bộ diện Trung ương quản lý đã được điều động, luân chuyển giữ chức vụ bí thư, phó ban đảng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy và phó chủ tịch tỉnh. Ảnh: TTXVN.

"Năm 2019 cũng đã kiện toàn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 cán bộ trong quy hoạch", lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại hội nghị.

Theo ông Bình, năm qua Ban Tổ chức đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với hàng nghìn cán bộ các cấp phục vụ công tác đề bạt, quy hoạch. Trong đó gồm 1.077 trường hợp diện Trung ương quản lý và 204 trường hợp quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; bổ sung hồ sơ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với 299 trường hợp diện các cấp ủy quản lý.

Bên cạnh đó, đã kết nạp trên 134.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng đến cuối năm nay khoảng 5,2 triệu đảng viên.

Phê duyệt quy hoạch gần 560 cán bộ diện Trung ương quản lý

Trong tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt quy hoạch 30 cán bộ diện Trung ương quản lý. Tổng số cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là gần 560 người.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Đảng Cộng sản Việt Nam Xã hội Chính trị