Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Phó thủ tướng: Chính phủ muốn lan toả tinh thần quyết liệt, hành động

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ muốn lan tỏa tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm mới.

Ngày 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01).

Dự thảo Nghị quyết đã được sự đồng thuận, thống nhất cao trong thường trực Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

"Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"

Đó là phương châm của Chính phủ trong năm 2020 được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập.

Phó thủ tướng nhấn mạnh 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó là rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Với ý nghĩa đó, Phó thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ mong muốn lan tỏa tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, hành động đến các cấp, ngành, các địa phương trong cả nước để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Phó thủ tướng cũng đề cập đến 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi.

Bên cạnh đó, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm…

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trọng tâm khác được Phó thủ tướng nhắc đến là củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Cuối cùng, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Theo Phó thủ tướng, 6 chỉ đạo trọng tâm này của Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thành và hướng tới hoàn thành vượt mức yêu cầu của Quốc hội giao trong năm 2020, mà trước hết là 2 chỉ tiêu: Tốc tăng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% (Quốc hội giao tăng khoảng 7%) và tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu là dưới 2% (Quốc hội giao dưới 3%).

10 chỉ tiêu còn lại được xác định là GDP tăng 6,8%; lạm phát tăng dưới 4%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội GDP là 33- 34%; tỷ lệ giảm nghèo 1-1,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%.

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 28; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 90,7%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 90% và tỷ lệ che phủ rừng là 42%.

10 giải pháp đột phá


Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ thống nhất 10 nhóm giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

Pho thu tuong Vuong Dinh Hue anh 1

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP.

Thứ hai, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, trong đó có việc nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, thanh toán nợ đúng hạn, không để ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, cải thiện triển vọng tín nhiệm quốc gia trong năm 2020.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn. Trong đó, hoàn thiện và phê duyệt phương án xử lý ngân hàng mua bắt buộc.

Ban hành khuôn khổ thể chế quản lý thử nghiệm đối với hoạt động công nghệ tài chính trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Có kế hoạch nâng xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 10 bậc. Cùng với đó, khuyến khích phát triển và tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn, phấn đấu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Thứ tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng KHCN hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thứ sáu, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thứ bảy, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ tám, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ chín, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc hiện nay, đưa kinh tế - xã hội của đất nước hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao trong năm 2020.

Doanh nghiệp bị gây khó dễ, còn ý kiến 'kêu ca' đến tai Thủ tướng

Ghi nhận thủ tục hành chính cải tiến nhưng Thủ tướng đánh giá vẫn chậm trễ, một số thủ tục liên quan người dân, doanh nghiệp bị gây khó khăn, còn ý kiến kêu ca đến tai Chính phủ.

Hoài Vũ - Sơn Hà

Bạn có thể quan tâm

Chính phủ Vương Đình Huệ Xã hội