Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

Trong thời gian ở với Tào Tháo, ông chém chết 2 tướng giỏi của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú.

Tam quoc dien nghia anh 1

Câu 1: Trong Tam quốc diễn nghĩa, nhân vật nào mình cao bảy thước rưỡi, hai tai chảy xuống gần vai, hai tay buông khỏi đầu gối, mắt trông thấy được tai?

 • Lưu Yên
 • Lưu Bị
 • Lưu Biểu
 • Lưu Chương

Lưu Bị (160-223) - hoàng đế khai quốc nước Thục Hán. Trong Tam quốc diễn nghĩa, ông xuất hiện tại hồi thứ nhất. Lưu Bị có quá trình gây dựng nghiệp không thuận lợi, phải đi nương nhờ dưới trướng nhiều chư hầu. Sau trận Xích Bích, ông tiến vào Ích Châu, Tây Xuyên lập nghiệp. Năm 221, Tào Phi phế Hiến Đế (Lưu Hiệp), soán ngôi nhà Hán, lập ra nhà Ngụy, ông lên ngôi để kế nghiệp nhà Hán, mở ra nhà Thục Hán và ở ngôi đến khi mất, năm 223. Lưu Bị kết nghĩa huynh đệ với Quan Vũ và Trương Phi.


Tam quoc dien nghia anh 2

Câu 2: Nhân vật nào mình cao bảy thước, mắt nhỏ, râu dài?

 • Tào Tháo
 • Tào Hồng
 • Tào Nhân
 • Tào Sảng

Tào Tháo (150-220) - Ngụy công nhà Hán, người đặt cơ sở lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam quốc. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung xem Tào Tháo là gian hùng, giặc nhà Hán. Tào Tháo xuất hiện tại hồi thứ nhất và được La Quán Trung mô tả có những cá tính khá nổi bật ngay từ hồi còn trẻ như thích săn bắn, ham múa hát, nổi tiếng là cơ biến, quyền mưu. Xuyên suốt chiều dài của của tác phầm, La Quan Trung cũng làm nổi bật tính cách gian xảo, đa nghi, tàn bạo, lắm mưu, nhiều mẹo của Tào Tháo.


Tam quoc dien nghia anh 3

Câu 3: Nhân vật nào mắt xanh, râu đỏ, có chí anh hùng?

 • Tôn Kiên
 • Tôn Sách
 • Tôn Quyền
 • Tôn Khuông

Tôn Quyền (185-251) - người sáng lập của chính quyền Đông Ngô thời Tam quốc trên cơ sở thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Tôn Quyền xưng đế năm 229, và ở ngôi đến khi mất năm 251. Trong Tam quốc diễn nghĩa, khi tổng kết về Tôn Quyền (hồi 108), La Quán Trung đã bình luận bằng bốn câu thơ, trong đó có 2 câu nói về mô tả một số đặc điểm về diện mạo của ông.

Tam quoc dien nghia anh 4

Câu 4: Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

 • Hạ Hầu Đôn
 • Tào Hồng
 • Hứa Chử
 • Quan Vũ

Quan Vũ (159-220) - võ tướng tài giỏi bậc nhất thời Đông Hán và là khai quốc công thần nhà Thục Hán. Trong Tam quốc diễn nghĩa, ông kết nghĩa anh em với Lưu Bị và Trương Phi. Khi Tào Tháo đánh Từ Châu, Lưu Bị thua tan tác phải chạy về Hà Bắc, Quan Vũ và gia quyến Lưu Bị không chạy được buộc phải đầu hàng. Trong thời gian ở với Tào Tháo (hồi 25, 26), ông chém chết 2 tướng giỏi của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú. Ông được Tào Tháo vô cùng kính trọng, đãi rất hậu, ban cho chức tước, tặng ngựa xích thố, thậm chí cho may tặng túi gấm đựng râu. Tuy nhiên, Quan Vũ không thay lòng, thà chết không ở với Tào Tháo.

Tam quoc dien nghia anh 5

Câu 5: Nhân vật nào nghe tiếng thét của Trương Phi sợ đến nỗi đứt ruột, vỡ gan, ngã nhào xuống ngựa?

 • Hạ Hầu Đôn
 • Hạ Hầu Bá
 • Hạ Hầu Ân
 • Hạ Hầu Kiệt

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Hạ Hầu Kiệt xuất hiện tại hồi thứ 42, khi đi theo Tào Tháo truy kích Triệu Vân (đang cứu A Đẩu) trong trận Trường Bản. Đến cầu Đương Dương thì gặp Trương Phi chặn lại, một mình Phi đứng trên cầu và hét lớn: “Trương Dực Đức người nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến?”. Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột vỡ gan, ngã nhào xuống ngựa. La Quán Trung đã bình rằng: “Thật là: Đứa con nít miệng còn hôi sữa, chịu làm sao được tiếng sấm sét; kẻ ốm yếu sao chịu nổi tiếng gầm của hổ báo?”. Trương Phi là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Vũ, ông nổi tiếng là người cương trực, nóng nảy nhưng rất trượng nghĩa. Ông theo Lưu Bị khởi nghiệp từ khi còn trẻ đến khi mất, thọ 54 tuổi.


Tam quoc dien nghia anh 6

Câu 6: Nhân vật nào mình cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt?

 • Lã Bố
 • Hoa Hùng
 • Triệu Vân
 • Thái Sử Từ

Triệu Vân - võ tướng thời Đông Hán và là khai quốc công thần nhà Thục Hán - xuất hiện ở hồi 7 trong Tam quốc diễn nghĩa. Triệu Vân có công lớn khi 2 lần cứu A Đẩu (Lưu Thiện, hoàng đế thứ 2 nhà Thục Hán), lần 1: tại trận Trường Bản, lần 2: Tôn phu nhân, vợ Lưu Bị (em Tôn Quyền) về Đông Ngô, mang theo con Lưu Thiện lúc đó mới 7 tuổi.


Tam quoc dien nghia anh 7

Câu 7: Nhân vật nào mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm ngọn giáo dài?

 • Mã Siêu
 • Mã Đại
 • Lã Mông
 • Trương Liêu

Mã Siêu - võ tướng thời Đông Hán, về sau phục vụ Lưu Bị, nhà Thục Hán, có nhiều chiến công hiển hách. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Mã Siêu xuất hiện ở hồi 10, khi đó mới 17 tuổi.

Tam quoc dien nghia anh 8

Câu 8. Nhân vật nào cực kỳ to lớn, tướng mạo khôi ngô, sức khỏe không ai địch nổi, sử dụng hai ngọn kích sắt, nặng 80 cân?

 • Điển Vi
 • Hứa Chử
 • Vu Cấm
 • Lý Điển

Điển Vi - tướng phục vụ dưới trướng Tào Tháo. Trong Tam quốc diễn nghĩa, ông nhiều lần tả xung hữu đột cứu Tào Tháo. Năm 197, Trương Tú giả hàng Tào Tháo, sau đó làm phản. Đêm đó, khi Tào Tháo đang cùng Châu thị (thím Trương Tú) đang nghỉ ngơi, Trương Tú bất ngờ mang quân đột kích vào trại Tào, khiến Tào Tháo không kịp trở tay, Điển Vi đứng canh cửa, múa trường kích tả xung hữu đột. Cuối cùng vì bị quá nhiều vết thương nên ngã xuống đất chết. Ông chết tới nửa ngày mà quân Trương Tú mới dám tiến lại. Tào Tháo nhờ có Điển Vi chặn giữ cửa trước nên chạy trốn thoát nhân lúc đêm tối.

Minh Châu

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ Tác giả