Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Người vợ nào của Lưu Bị có chí khí hơn nam nhi, thích nghề võ?

Trong "Tam quốc diễn nghĩa", Tôn Quyền theo kế Chu Du, không thực lòng muốn gả em gái, mà chỉ mang bà ra làm mồi nhử Lưu Bị hòng lấy lại Kinh Châu.

Tam quoc dien nghia anh 1

Câu 1: Hà thái hậu là mẹ vua nào cuối thời Đông Hán?

 • Hán Hoàn đế (Lưu Chí)
 • Hán Linh đế (Lưu Hoàng)
 • Hán Thiếu đế (Lưu Biện)
 • Hán Hiến Đế (Lưu Hiệp)

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Hà thái hậu xuất hiện ở hồi 2. Năm 189, Hán Linh đế bệnh chết, bà cùng anh trai Hà Tiến đưa Lưu Biện (mới 14 tuối) nối ngôi và lâm triều xưng chế. Tuy nhiên, Hà Tiến đã sai lầm khi gọi Đổng Trác vào kinh để loại trừ thế lực hoạn quan. Đổng Trác đã phế truất, bức tử Hán Thiếu đế và bà, sau đó lập Lưu Hiệp (Hán Hiến đế) lên ngôi.

Tam quoc dien nghia anh 2

Câu 2: Nhân vật Điêu Thuyền có mối quan hệ thế nào với Tư đồ Vương Doãn (Vương Tư đồ)?

 • Con đẻ
 • Con nuôi
 • Cháu gái
 • Thị tỳ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, mỹ nhân Điêu Thuyền là con nuôi của Vương Tư đồ, được Vương Tư đồ nuôi dạy từ nhỏ và thương yêu như con đẻ. Sau để trừ gian thần Đổng Trác, Vương Tư đồ đã lập kế liên hoàn, khéo dụng Điêu Thuyền để ly gián Đổng Trác và con nuôi y là Lã Bố.

Tam quoc dien nghia anh 3

Câu 3: Vương Tư đồ đã làm gì sau khi bố trí Đổng Trác gặp Điêu Thuyền?

 • Hẹn chọn ngày lành tháng tốt để dâng Thuyền cho Trác
 • Lập tức sai đưa Thuyền vào tướng phủ của Trác
 • Thông tin cho Lã Bố biết sự việc
 • Ngầm đưa Điêu Thuyền dâng Lã Bố

Sau khi hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, Vương Tư đồ bố trí cho Đổng Trác gặp nàng. Thấy Trác mê mẩn, Vương Tư đồ bày tỏ ý định dâng lên, Trác liền nhận ngay. Lập tức Vương Tư đồ sai đưa Điêu Thuyền vào tướng phủ của Đổng Trác. Từ đây, Điêu Thuyền tương kế, tựu kế đẩy mâu thuẫn giữa Đổng Trác và Lã Bố lên đến đỉnh điểm, khiến Lã Bố ra tay giết Đổng Trác.

Tam quoc dien nghia anh 4

Câu 4. Người phụ nữ ghen tuông bậc nhất trong Tam quốc diễn nghĩa là ai?

 • Đinh Phu nhân (chính thất của Tào Tháo)
 • Biện phu nhân (thiếp thất của Tào Tháo)
 • Sái phu nhân (vợ Lưu Biểu)
 • Lưu thị (vợ Viên Thiệu)

Năm 200, Viên Thiệu quyết chiến quân Tào ở trận Quan Độ và bị đánh bại. Từ đây, Thiệu sinh bệnh, không gượng nổi, sau đó thổ huyết chết. Thiệu chết rồi, vợ Thiệu là Lưu Thị bắt 5 nàng hầu yêu quý nhất của Thiệu đem giết đi. Sợ âm hồn của những người ấy xuống chín suối còn đi lại được với Viên Thiệu, Lưu Thị bèn sai gọt tóc, đâm nát mặt mũi, băm nát mình mẩy họ.

Tam quoc dien nghia anh 5

Câu 5: Người vợ nào của Lưu Bị đã gieo mình xuống giếng khô khi chạy loạn trong trận Đương Dương - Tràng Bản?

 • Tôn phu nhân
 • Ngô phu nhân
 • Cam phu nhân
 • My phu nhân

Năm 208, Tào Tháo khởi binh đánh Kinh Châu, Lưu Tông hàng Tào Tháo. Lưu Bị bỏ chạy về phía nam, bị quân Tào truy kích đến tận Đương Dương - Tràng Bản, thất lạc cả gia quyến. May nhờ có Triệu Vân phá vòng vây , cứu được Cam Phu Nhân và sau đó tìm thấy My phu nhân (bị thương nặng ở đùi) đang bế A Đẩu (con của Lưu Bị với Cam Phu nhân). Tuy nhiên, do sợ vướng chân Triệu Vân, My phu nhân đã gieo mình xuống giếng khô tự vẫn.

Tam quoc dien nghia anh 6

Câu 6: Khổng Minh đã mượn danh Nhị Kiều (Đại Kiều và Tiểu Kiều) để khích Chu Du chống lại Tào Tháo và liên minh với Lưu Bị như thế nào?

 • Vờ không biết 2 vị phu quân của Nhị Kiều
 • Nói Tào Tháo đánh Giang Đông chỉ vì muốn lấy Nhị Kiều
 • Đổi nghĩa từ kiều trong bài phú đài Đồng Tước của Tào Thực
 • Cả 3 đáp án trên

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Khổng Minh đã vờ không biết Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, Tiểu Kiều là vợ của Chu Du và nói với Du rằng Tào Tháo đánh Giang Đông là chỉ vì muốn lấy hai người đẹp này, đem về nhốt ở đài Đồng Tước để vui tuổi già. Để làm chứng việc này, Khổng Minh đã đem bài phú đài Đồng Tước của con Tào Tháo là Tào Thực ra và khéo léo đổi nghĩa từ kiều là cầu ra kiều là nàng Kiều trong bài phú.

Tam quoc dien nghia anh 7

Câu 7. Người vợ nào của Lưu Bị có chí khí hơn nam nhi, thích nghề võ?

 • Ngô hoàng hậu
 • Tôn phu nhân
 • Cam phu nhân
 • My phu nhân

Tôn phu nhân là em gái của Tôn Quyền, bà có chí khí hơn nam nhi, thích nghề võ. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Tôn Quyền theo kế Chu Du, không thực lòng muốn gả em gái, mà chỉ mang bà ra làm mồi nhử Lưu Bị hòng lấy lại Kinh Châu, song nhờ Khổng Minh tương kế tựu kế biến hôn nhân giả thành thực. Sau quan hệ Ngô - Thục rạn nứt, Tôn phu nhân tự bỏ về với anh trai. Sau trận Di Lăng có kẻ phao tin Lưu Bị chết, bà đã trầm mình xuống sông tự vẫn.

Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

Trong thời gian ở với Tào Tháo, ông chém chết 2 tướng giỏi của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú.

Minh Châu

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ