Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Lịch bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng

Ngày 30/3 - 7/4, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Các chức danh này sẽ có 3 phút tuyên thệ khi nhậm chức.

 • Thứ Tư
  30/03/2016 Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

  • 10h30

   • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
   • Đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung trên.
  • 15h00

   • UB TVQH báo cáo kết quả thảo luận việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
   • Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có).
   • Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu:
    • Phó chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.
    • Quốc hội biểu quyết điện tử thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.
    • Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu.
   • Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia
   • UB TVQH trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia
   • Thảo luận ở đoàn về nội dung trên
 • Thứ Năm
  31/03/2016 Bầu Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Chủ tịch nước

  • Sáng

   • UB TVQH báo cáo Quốc hội kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
   • Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
   • Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.
   • Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước
   • Thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.
  • Chiều

   • UB TVQH báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước
   • Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có)
   • Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước
   • UB TVQH trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước
   • Thảo luận ở đoàn về nội dung trên
 • Thứ bảy
  02/04/2016 Bầu Chủ tịch nước

  • Sáng

   • UB TVQH báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước.
   • Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
   • Chủ tịch nước tuyên thệ
  • Chiều

   • Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 • Thứ hai
  04/04/2016

  • Sáng

   • Quốc hội bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín
 • Thứ ba
  05/04/2016

  • Sáng

   • Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 • Thứ tư
  06/04/2016 Miễn nhiệm Thủ tướng

  • Chiều

   • UB TVQH báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng.
   • Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội
   • Thủ tướng phát biểu ý kiến (nếu có)
   • Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng
   • Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng
   • Thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng
 • Thứ năm
  07/04/2016 Bầu Thủ tướng

  • Sáng

   • UB TVQH báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng
   • Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu
   • Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả
   • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng
   • Thủ tướng tuyên thệ
   • Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
   • Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín
   • Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Zing.vn

Bạn có thể quan tâm