Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Kiên quyết chấm dứt chạy chức, chạy quyền trong chuẩn bị nhân sự

Trong 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh, tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức, chạy quyền” trong chuẩn bị nhân sự.

Ngày 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020”.

Đây là lần đầu tiên ba cơ quan đồng tổ chức Hội nghị sơ kết chung nhằm đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm với trọng tâm là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tinh thần được nhấn mạnh trong công tác này là không để sót những người có đức, có tài, nhưng cũng không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

Giám sát công tác chuẩn bị nhân sự

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ cùng Ban Công tác đại biểu cần phối hợp chặt chẽ để tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Trung ương, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

giam sat cong tac chuan bi nhan su Dai hoi Dang anh 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề cập 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 3 cơ quan trong 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Hai là tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV.

Ba là tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bốn là tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Năm là tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Sáu là tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng và nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Nhiệm vụ thứ bảy là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Tiếp đó là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020.

Nhiệm vụ thứ chín là tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ.

Cuối cùng, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Lãnh đạo cấp phó và số người hưởng lương từ ngân sách giảm nhanh

Trước đó, trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2020, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, cho biết 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện vừa phải chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

giam sat cong tac chuan bi nhan su Dai hoi Dang anh 2

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Ngô Khiêm.

Trong đó, 3 cơ quan đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; trình Trung ương ban hành Kết luận 75 về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, sớm hơn một kỳ so với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trước đây. Qua đó, góp phần chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, các cơ quan đã hoàn thành 13 đề án, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tư tưởng đạo đức... Trình Chính phủ ban hành 2 nghị định và tiếp tục hoàn thiện 14 dự thảo nghị định về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản trình Quốc hội về công tác tổ chức, nhân sự.

Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị với cán bộ, đảng viên cũng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và đầu mối các cơ quan cũng từng bước được hoàn thiện, khắc phục sự chồng chéo; số lượng lãnh đạo cấp phó và số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm nhanh.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương; 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh cấp tổng cục chuyển thành đơn vị tương đương cấp cục; 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; đã giảm được khoảng trên 500.000 người (gần 15 %) so với năm 2015, nhưng biên chế những lĩnh vực cần thiết vẫn đảm bảo như y tế, giáo dục...

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố, đến nay, đã giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã; 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Tổng bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII

Trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, Tổng bí thư lưu ý người được lựa chọn phải đặt sự nghiệp của Đảng, dân tộc lên trên hết, kiên quyết chống lợi ích nhóm.

giam sat cong tac chuan bi nhan su Dai hoi Dang anh 3

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngô Khiêm.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Xã hội