Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

'Không để lọt người suy thoái, xu nịnh vào quy hoạch cấp chiến lược'

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược sẽ loại bỏ người suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân không trong sáng.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 1Quy hoach can bo cap chien luoc anh 2

"Không để lọt vào quy hoạch người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân không trong sáng...", Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Trước thềm Hội nghị Trung ương 9, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình chia sẻ việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị; công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch BCH Trung ương trình Hội nghị Trung ương 9. Sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 3

Theo ông Nguyễn Thanh Bình trong quá trình cách mạng của đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ...

Các nghị quyết, quy chế, quy định được ban hành góp phần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, tổng thể, liên thông các khâu trong công tác cán bộ. Cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên cơ sở phát huy đầy đủ, thẩm quyền, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 4Quy hoach can bo cap chien luoc anh 5

Điều này giúp từng bước chuẩn hóa về tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình nhân sự. Cách làm theo hướng chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm, khách quan.

Đồng thời đẩy mạnh sự phân cấp cho cơ sở, tạo cơ chế môi trường thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng nhằm khắc phục cho được những sơ hở, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ. Từng bước đẩy lùi tình trạng 'chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ'", Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 6

Chia sẻ về điểm mới trong quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2016, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho hay trên cơ sở nghị quyết, quy chế, quy định của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII và kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm của các nhiệm kỳ trước; từ yêu cầu thực tiễn, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch số 11 trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản.

Trước hết, việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị; công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch BCH Trung ương trình Hội nghị Trung ương 9. Sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Thứ hai, việc đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 7Quy hoach can bo cap chien luoc anh 8

Thứ 3 là cụ thể hóa về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo quy định 90 của Bộ chính trị. Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Thứ 4, trong xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 9

"Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn", ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Đồng thời có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược. Các hạn chế gồm: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước...

Trên cơ sở đó, đến nay về cơ bản, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm kế hoạch 11 của Bộ chính trị, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị.

Cũng theo ông Bình, kết quả giới thiệu nhân sự lần này cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết...

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 10

Nói với Zing.vn về tuyển lựa, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng mục tiêu phải chọn được những cán bộ ưu tú để đảm đương công việc của thời kỳ đó.

"Ưu tú gồm những người đủ tầm để làm chiến lược. Có người là cán bộ chiến lược, người tham mưu chiến lược. Điều quan trọng phải chọn đúng người, không chọn nhầm. Sau đó vun xới, rèn luyện, giáo dục, huấn luyện, thử thách, luôn luôn kiểm tra, giám sát để những người đó trưởng thành, không bị sa ngã", ông Hùng phân tích.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 11

Thứ hai là chọn sai ngay từ đầu, họ đã có tính lưu manh ngay từ đầu rồi, nhưng do sai lầm của công tác tuyển chọn cán bộ, chọn những người không xứng đáng. Nếu chọn phải những con người có tâm địa không tốt vào các vị trí quan trọng, có quyền lực thì rất gay go.

Nguyên lãnh đạo UBKT Trung ương cũng đề cập đến việc cán bộ cấp Trung ương quản lý vừa qua bị kỷ luật nhiều cần tổng kết rút kinh nghiệm, đi vào từng vụ việc cụ thể một để xác định nguyên nhân.

Ông chỉ ra nguyên nhân cán bộ cấp chiến lược bị kỷ luật cơ bản khi đề bạt đều tốt nhưng công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát không tốt nên người đó lơ là việc tự tu dưỡng, bị mua chuộc bởi các lợi ích, thành sa đọa.

Ông Vũ Quốc Hùng chia sẻ thêm vừa rồi, Ban Bí thư họp để xem lại tình hình nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, xem số lượng đảng viên là bao nhiêu, số lượng kết nạp từng năm bao nhiêu, xử lý mỗi năm bao nhiêu đã công khai rồi.

Tuy nhiên, những người bị xử lý được xác định do nguyên nhân nào để có bài học cho công tác tuyển chọn cán bộ tới đây thì chưa được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phân tích thêm về để lọt các trường hợp cán bộ cấp cao bị kỷ luật, ông Hùng khẳng định công tác kiểm tra của các cấp chưa tốt, dẫn tới lọt như vậy. "Giống như mình nói là 'con voi lọt cái kim' thì không thể chấp nhận được", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng theo vị này cơ quan nào cũng phải làm nhưng các cơ quan chuyên trách thì phải sâu sát, quyết liệt, tham mưu tốt hơn. Ủy ban kiểm tra các cấp phải tham mưu thật tốt cho BCH Trung ương, các cấp ủy. Thanh tra Chính phủ phải tham mưu tốt cho Chính phủ. Cơ quan điều tra thì phải tham mưu tốt cho bộ Công an.

"Bây giờ ông nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát thì lại lâm vào vòng lao lý, người giám sát các vấn đề về an toàn trong xã hội thì lại bị xử lý về phát luật; chúng ta trả lời như thế nào? Rõ ràng là công tác giám sát, kiểm tra của chúng ta kém quá, buồn lắm", ông Vũ Quốc Hùng bày tỏ.

Quy hoach can bo cap chien luoc anh 12Quy hoach can bo cap chien luoc anh 13

Cùng quan điểm, thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an) cho rằng những cán bộ cấp cao vừa bị kỷ luật là bài học nhãn tiền cho lần quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần này.

"BCH Trung ương cũng đã thừa nhận có khuyết điểm và rút kinh nghiệm trong quy hoạch kỳ trước. Trách nhiệm tập thể đã rõ khi công tác giám sát, kiểm soát quyền lực của cán bộ cấp cao chưa chặt chẽ, dẫn đến họ tha hóa", tướng Cương nhận định.

Theo ông, cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi. Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

"Cán bộ tốt được giới thiệu nhưng cần đào tạo, rèn giũa trong công tác. Cơ quan các cấp giám sát, kiểm soát chặt thì ngăn chặn được sự biến chất, sa ngã của cán bộ cấp cao", thiếu tướng Lê Văn Cương nói thêm.

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định không đưa vào quy hoạch người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng.Nguyễn Hưng - Thắng Quang

Ảnh: Việt Hùng - Đồ hoạ: Nhân Lê

Bạn có thể quan tâm