Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 15 thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề, trong đó có việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc. Thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 15 chỉ cách Đại hội Đảng XIII gần 10 ngày. Theo thông lệ, hội nghị này xem xét một số vấn đề còn lại, trong đó có công tác nhân sự, để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị Trung ương 15 tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.

Tại hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII của Đảng; Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến thông qua để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định.

Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 18/1.

Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét, giới thiệu các trường hợp đặc biệt tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Ảnh: Đoàn Bắc.

Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XIII được tiến hành theo quy trình từng bước thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ. Trong đó, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị trước, sau đó tới nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bước sau cùng mới tới các chức danh chủ chốt gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và "trường hợp đặc biệt".

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 và 14 đã có những bước chuẩn bị, hoàn thiện cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới.

Tại Hội nghị Trung ương 13 (tháng 10/2020), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết. Tới Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Trung ương đã xem xét những nhân sự được giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khẳng định: "Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư".

Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Nói về việc lựa chọn các "trường hợp đặc biệt", ông Nguyễn Đức Hà (chuyên gia Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) giải thích về cơ cấu 3 độ tuổi.

Cụ thể, Trung ương khóa mới được cơ cấu 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50 đến 60, và 61 tuổi trở lên, nhằm đảm bảo tính kế thừa.

Người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu phải bảo đảm còn tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất trọn một nhiệm kỳ (tức không quá 55 tuổi). Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi; Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi.

"Trường hợp đặc biệt" là những người ngoài độ tuổi nêu trên (quá 60 tuổi với Ủy viên Trung ương và quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị).

Theo ông Nguyễn Đức Hà, "trường hợp đặc biệt" phải được các cấp có thẩm quyền cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, minh bạch trước khi trình Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 15, Trung ương sẽ xem xét, giới thiệu các "trường hợp đặc biệt" để Đại hội Đảng XIII quyết định.

'Trường hợp đặc biệt' vào BCH Trung ương được quy định thế nào?

"Trường hợp đặc biệt" là người đã vượt quá quy định chung về độ tuổi nhưng lại rất cần thiết được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hay Ban Bí thư.

Vì sao 'trường hợp đặc biệt' được xem xét sau cùng?

Mỗi “trường hợp đặc biệt” đều phải trải qua quy trình rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, qua nhiều cửa, nhiều vòng xét duyệt.

'Trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị chỉ nên 1-2 người'

"Quyết định cuối cùng về trường hợp đặc biệt là của Đại hội. Sau khi thảo luận tại Đại hội, việc lựa chọn sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín", ông Vũ Trọng Kim nói.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Nguyễn Phú Trọng Đảng Cộng sản Việt Nam Tiến tới Đại hội Đảng XIII Xã hội