Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Hoàng tử nào nhiều lần từ chối làm vua để xuất gia?

Khi còn là hoàng tử, người này nhiều lần từ chối làm vua. Có lần, ông đến chùa Yên Tử tu, triều đình phải khuyên mãi mới quay về.

Tran Nhan Tong anh 1

Câu 1: Hoàng tử nhà Trần nào từng từ bỏ ngôi báu đi tu?

 • Trần Cảnh
 • Trần Khâm
 • Trần Mạnh
 • Trần Thuyên

Trần Nhân Tông (Trần Khâm) là vị vua hướng về phật pháp. Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, khi còn là hoàng tử, Trần Khâm nhiều lần muốn nhường lại ngôi báu cho em trai là Trần Đức Việp để xuất gia nhưng không được vua cha chấp nhận. Có lần, Trần Nhân Tông đến chùa Yên Tử tu, vua Trần Thánh Tông và hoàng hậu phải khuyên ông mới quay về. Ảnh: Phatgiao.org.vn.

Tran Nhan Tong anh 2

Câu 2: Trần Nhân Tông lãnh đạo quân đội Đại Việt đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược nào?

 • Chống Mông - Nguyên lần thứ nhất (1258)
 • Chống Mông - Nguyên lần thứ hai (1285)
 • Chống Mông - Nguyên lần thứ ba (1287-1288)
 • Cả B và C

Dưới thời trị vì của mình, vua Trần Nhân Tông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần đánh bại giặc Mông - Nguyên xâm lược vào các năm 1285 và 1287-1288. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử.

Tran Nhan Tong anh 3

Câu 3: Vua từng cởi áo bào đắp cho thủ cấp tướng nhà Nguyên nào?

 • Ngột Lương Hợp Thai
 • Oa Khoát Đài
 • Toa Đô
 • Thoát Hoan

Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai (1285), nguyên soái Toa Đô của địch tử trận ở Tây Kết. Khi thấy thủ cấp của tướng giặc, vua Trần Nhân Tông nói: “Người làm tôi phải nên như thế này". Vua cởi hoàng bào đắp cho thủ cấp, sai quân đem liệm, chôn. Hành động của vua Trần Nhân Tông được sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét: "Thực là câu nói của bậc đế vương. Nói rõ đại nghĩa để người bề tôi muôn đời biết rằng trung với vua, chết vì phận sự là vinh, tuy chết mà bất hủ, mối quan hệ lớn lắm vậy. Huống chi lại cởi áo ngự, sai người liệm chôn nữa. Làm vậy có thể khích lệ sĩ khí để trừ giặc mạnh là phải lắm". Ảnh: Bảo tàng Lịch sử.

Tran Nhan Tong anh 4

Câu 4: Trần Nhân Tông xuất gia tại chùa nào?

 • Diệu Đế
 • Bà Đanh
 • Trần Quốc
 • Yên Tử

Tháng 10/1299, vua Trần Nhân Tông từ bỏ hoàng cung, đi tu tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh), lấy pháp danh Hương Vân Đại Đầu đà, tu hành theo thập nhị đầu đà, trở thành trụ trì tại đây. Ông sáng lập phái thiền của Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Ảnh: Phatgiao.org.vn.

Tran Nhan Tong anh 5

Câu 5: Trạng nguyên nào từng là học trò xuất sắc của vua Trần Nhân Tông?

 • Lý Đạo Tái
 • Nguyễn Quán Quang
 • Vũ Tuấn Chiêu
 • Nguyễn Đăng Đạo

Lý Đạo Tái (1254-1334) là trạng nguyên triều Trần. Sau này, ông xuất gia tại chùa Yên Tử. Trạng nguyên Lý Đạo Tái đổi pháp danh thành Huyền Quang đại sư, trở thành học trò xuất sắc của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Phatgiao.org.vn.

7 hang động đẹp nhất thế giới

Naica, Marble Cathedral, Waitomo Glowworm là những hang động đẹp nhất thế giới.

Nguyễn Thanh Điệp

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ Tư vấn