Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Đại hội XIII đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc tại Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội.

Theo Thủ tướng, đây là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh thời cơ, thách thức đan xen

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu không ngừng, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn và ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

dai hoi XIII cua Dang,  Dai hoi XIII,  Thu tuong Nguyen Xuan Phuc phat bieu anh 1

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thẳng thắn, chỉ ra các mặt hạn chế để khắc phục trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết.

Trong đó, Thủ tướng đề cập đến tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Những khó khăn, thách thức đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhìn nhận nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và đạt được nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện. Đây là những dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Tuy nhiên, Đại hội cần nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế, để khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, từ đó hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

"Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước", Thủ tướng nói.

Đại hội sẽ đề ra phương hướng cho 5, 10 và 25 năm tới

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Đại hội XIII sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

dai hoi XIII cua Dang,  Dai hoi XIII,  Thu tuong Nguyen Xuan Phuc phat bieu anh 2

Đại hội XIII của Đảng đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội có tầm nhìn đến 2045. Ảnh: Thuận Thắng.

Công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng sẽ được kiểm điểm làm sâu sắc; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa được Thủ tướng nhắc đến tại Đại hội XIII là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đây là những nhân sự phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo.

"Bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Việt Nam sẽ cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Niềm tin, khí thế đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Lãnh đạo cấp cao dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26/1, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Tổng bí thư: ‘Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc’

Phát biểu trong phiên khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc.

Sơn Hà

Bạn có thể quan tâm