Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm 10 phó giám đốc sở

Bên cạnh số lượng bình quân là 3 phó giám đốc mỗi sở, Chính phủ cho phép Hà Nội và TP.HCM tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 107 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 năm 2014 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/11.

Theo đó, bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc. Tuy nhiên, căn cứ số lượng sở và số lượng lãnh đạo, UBND cấp tỉnh quyết định số lượng phó giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Nghị định cũng bổ sung quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. Cụ thể, phòng thuộc sở của Hà Nội và TP.HCM có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức thì được bố trí 1 phó trưởng phòng.

Phòng thuộc sở của Hà Nội và TP.HCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức thì được bố trí 2 phó trưởng phòng.

Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Về số lượng phó chánh thanh tra sở, nghị định nêu rõ thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 phó chánh thanh tra; thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên có không quá 2 phó chánh thanh tra.

Gần 100 cán bộ Hà Nội không đủ điều kiện tái cử cấp ủy

Nhiều cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao đã phát huy vai trò gương mẫu, tự nguyện nghỉ sớm, tạo điều kiện sắp xếp bố trí cán bộ thay thế.

Sơn Hà

Bạn có thể quan tâm

Hà Nội Xã hội