Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Công bố dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Dự thảo 4 văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng XIII chính thức được công bố và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ 20/10, toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII sẽ được công bố, chính thức lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Các văn kiện được đem ra lấy ý kiến gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong đó dự thảo Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của Đại hội XIII.

cong bo cac van kien trinh Dai hoi XIII anh 1

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Đoàn Bắc.

Với dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, người dân được đề nghị góp ý về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam), Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao.

Dự thảo cũng xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2001-2025 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Người dân có thể góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học. Hình thức khác là có thể góp ý thông qua hệ thống thư, báo; góp ý toàn bộ nội dung hay theo từng phần, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng.

Mục đích của việc lấy ý kiến nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và 2045. Từ đó, những ý kiến này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng.

Toàn văn dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân theo dõi, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Văn kiện Đại hội XIII có tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển

Văn kiện trình Đại hội XIII nhấn mạnh khát vọng phát triển, đề ra mục tiêu đến 2045, Việt Nam thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Đảng Cộng sản Việt Nam Xã hội