Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

'Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định từ nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, chúng ta đã có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược về an ninh mạng.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định 5 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được giữ vững. Lợi ích quốc gia, dân tộc cũng được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới”, tướng Nghĩa nhấn mạnh.

Xây phải gắn liền với chống

Từ kết quả, thành tựu của Đại hội XII, trong phương hướng Đại hội XIII, Báo cáo chính trị của Đảng trình Đại hội thể hiện mục tiêu kiên định tính kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân của chúng ta.

Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa.

“Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân”, ông Nghĩa nói.

Cùng với đó là việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng phải là nòng cốt.

chien luoc bao ve To quoc tren khong gian mang anh 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

Đảng xác định trong 5 bài học về thành tựu của đất nước, bài học đầu tiên chính là phải giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và về công tác cán bộ.

Dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tướng Nghĩa nhấn mạnh xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng.

Trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Nói thêm về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định đây là nội dung được quan tâm. Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Bảo vệ nền tảng gồm hai yếu tố xây và chống, trong đó yếu tố xây giữ vai trò quyết định”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông, quan điểm đó được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII, vừa thể hiện tính kiên định và đổi mới, tính kế thừa và phát triển, tính tổng kết thực tiễn và lý luận. Từ đó, nêu bật được thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua.

“Từ thành tựu đó có thể khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là một lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”, tướng Nghĩa khẳng định.

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Theo tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm kỳ qua Đảng rất chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu, phát triển về mặt lý luận. Điều này giúp nhân dân hiểu rõ, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Đặc biệt, chúng ta đã có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả chiến lược này có lực lượng chuyên trách và nòng cốt tham gia, nhưng bản chất, đó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Dẫn chứng thực tế từ câu chuyện phòng, chống Covid-19, ông Nghĩa cho biết khi đại dịch xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hành động hết sức quyết liệt, đưa Việt Nam trở thành một “điểm sáng”. Dù khi đó thế lực thù địch, phản động tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả, chúng ta đã bác bỏ kịp thời, vừa tuyên truyền, vừa sử dụng hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Giai đoạn tới, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị nhấn mạnh quan điểm đầu tiên và nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng.

Niềm tin, khí thế đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Đại hội XIII đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

'Cần đột phá về sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh'

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải có tinh thần đổi mới tư duy; có giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp.

Hoài Thu - Nguyễn Hưng

Bạn có thể quan tâm