Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng

Ngày 24/6, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho hơn 105 triệu cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2019 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20,3% so với năm 2018. Đối với lĩnh vực phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng khiêm tốn, ước đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với năm ngoái.

Theo ông Trần Hoài An - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BIC, doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC năm 2019 đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc lần đầu vượt mức 2.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 của BIC đạt 270 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018, hoàn thành 121,2% kế hoạch năm. Năm 2019, BIC có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

BIDV anh 1

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 của BIC đạt 270 tỷ đồng.

Năm 2019, BIC cũng đạt nhiều kết quả tích cực như được A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu uy tín như top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2020, trước ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19, BIC đặt mục tiêu đạt 2.425 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ và 241 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 8%.

Nhằm quản lý hoạt động của BIC trong giai đoạn 5 năm tới, đại hội cũng tiến hành bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu của các cổ đông, đại hội bầu ra HĐQT bao gồm: Chủ tịch là ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT BIDV; phó chủ tịch là ông Ramaswamy Athappan - Chủ tịch FairFax châu Á; các thành viên là ông Trần Hoài An - Tổng giám đốc BIC, bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa BIDV, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú - Phó giám đốc Ban phát triển ngân hàng bán lẻ BIDV, ông Gobinath Arvind Athappan - Ủy viên HĐQT FairFax châu Á. Thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Huy Tựa và ông Đặng Thế Vinh được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ BIC năm 2019.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Trưởng ban là bà Lại Ngân Giang, thành viên là ông Đỗ Việt Dũng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ông Osith Ramanathan và ông Ravishankar Wickneswaran.

Các nội dung, tờ trình, báo cáo khác tại đại hội cũng được đưa ra thảo luận với tinh thần cởi mở, minh bạch. Đoàn chủ tịch ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị đối với các vấn đề cổ đông có ý kiến. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội.

Tại Đại hội, BIC báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ các nhóm vấn đề lớn bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Điều chỉnh Báo cáo quyết toán tài chính 2018 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán Nhà nước.

- Quyết toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Kết quả hoạt động của HĐQT 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo chi trả thù lao, trợ cấp HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020.

- Báo cáo tiến độ triển khai chuyển trụ sở chính.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của BIC.

- Bầu nhân sự tham gia HĐQT và Ban kiểm soát của BIC nhiệm kỳ mới.

Hạnh Trà

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh