Best Choice Award là bảng xếp hạng sản phẩm công nghệ do Zing News thực hiện. Mỗi hạng mục mang tới cho độc giả các đánh giá chân thực từ người dùng.

Zing News lựa chọn những đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn. Chúng tôi đánh giá các tính năng, trải nghiệm, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan. Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn đến từ độc giả Zing News.

Năm 2022, những tín đồ công nghệ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm phục vụ cuộc sống thường nhật, hướng tới viễn cảnh phổ biến hóa nhà thông minh. Với chủ đề “Nhà thông minh”, Best Choice Award 2022 (End-of-year edition) chính thức mở cổng bình chọn từ 15/12 đến 28/12 với 4 hạng mục sản phẩm, dịch vụ có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người Việt Nam năm vừa qua: Smartphone, TV, Robot hút bụi, Tủ lạnh.

Best Choice Award là bảng xếp hạng sản phẩm công nghệ do Zing News thực hiện. Mỗi hạng mục mang tới cho độc giả các đánh giá chân thực từ người dùng.

Zing News lựa chọn những đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn. Chúng tôi đánh giá các tính năng, trải nghiệm, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan. Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn đến từ độc giả Zing News.

Năm 2022, những tín đồ công nghệ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm phục vụ cuộc sống thường nhật, hướng tới viễn cảnh phổ biến hóa nhà thông minh. Với chủ đề “Nhà thông minh”, Best Choice Award 2022 (End-of-year edition) chính thức mở cổng bình chọn từ 15/12 đến 28/12 với 4 hạng mục sản phẩm, dịch vụ có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người Việt Nam năm vừa qua: Smartphone, TV, Robot hút bụi, Tủ lạnh.

Smartphone
43.19%
20.19%
32.86%
3.76%
TV
47.31%
23.95%
22.16%
6.59%
Robot hút bụi
37.36%
12.64%
14.37%
35.63%
Tủ lạnh
27.62%
14.36%
37.57%
20.44%