Zing best choice là bảng xếp hạng sản phẩm công nghệ do Zing News thực hiện. Mỗi hạng mục mang tới cho độc giả các đánh giá chân thực từ người dùng. Zing News sẽ lựa chọn 5 đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn.
Chúng tôi đánh giá các tính năng, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan.
Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn đến từ độc giả Zing News.
Best Choice Award 2021 (Half-year edition) chính thức mở cổng bình chọn từ 4/5 với 4 hạng mục:
Điều hòa không khí, điện thoại thông minh, máy giặt và tai nghe.
Zing best choice là bảng xếp hạng sản phẩm công nghệ do Zing News thực hiện. Mỗi hạng mục mang tới cho độc giả các đánh giá chân thực từ người dùng. Zing News sẽ lựa chọn 5 đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn.
Chúng tôi đánh giá các tính năng, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan.
Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn đến từ độc giả Zing News.
Best Choice Award 2021 (Half-year edition) chính thức mở cổng bình chọn từ 4/5 với 4 hạng mục:
Điều hòa không khí, điện thoại thông minh, máy giặt và tai nghe.
Máy lạnh
43.67%
19.14%
9.77%
2.49%
24.93%
Smartphone
47.23%
6.24%
16.82%
6.34%
23.36%
Máy giặt
40.48%
14.85%
24.09%
13.03%
7.56%
Tai nghe
30.36%
32.73%
17.59%
5.47%
13.86%