Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Ai đã ban thưởng cho người tố cáo mình?

Ông là vị quan nổi tiếng nghiêm khắc, từng ban thưởng cho người tố cáo mình và không cất nhắc người thân.

Tran Thu Do anh 1

Câu 1. Đại quan nào từng ban thưởng cho người tố cáo mình?

 • Lý Thường Kiệt
 • Trần Nhật Duật
 • Trần Quang Khải
 • Trần Thủ Độ

Trần Thủ Độ (1194-1264) nổi tiếng nghiêm khắc, ngay cả với chính bản thân và người nhà. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, bấy giờ có kẻ vào gặp Trần Thái Tông khóc mà tố rằng: Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao? Thái Tông lập tức lệnh xe ngự đến dinh Thủ Độ, bắt người ấy đem theo và nói hết những lời này cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời đúng như lời hắn nói, rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy.

Tran Thu Do anh 2

Câu 2. Dưới triều Lý, Trần Thủ Độ từng giữ chức quan gì?

 • Thái úy
 • Thừa Tướng
 • Thái sư
 • Điện tiền chỉ huy sứ

Dưới thời nhà Lý, Trần Thủ Độ từng giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ. Nắm quyền lực trong tay vào giai đoạn nhà Lý đã suy kiệt, Trần Thủ Độ giành quyền lực về cho dòng họ mình. Sau khi nhà Trần thành lập, ông là thái sư đứng đầu triều chính.

Tran Thu Do anh 3

Câu 3. Trần Thái Tông - vua đầu của nhà Trần - có quan hệ thế nào với Trần Thủ Độ?

 • Cha con
 • Anh em
 • Cậu dượng
 • Chú cháu

Trần Thái Tông (1218-1277) là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Ông và Trần Thủ Độ có mối quan hệ chú cháu họ. Trần Thừa - cha Trần Thái Tông - vốn là anh họ Trần Thủ Độ.

Tran Thu Do anh 4

Câu 4. Khi có người cháu bên vợ muốn xin ông chức tước, Trần Thủ Độ định làm gì?

 • Chặt ngón tay
 • Chặt ngón chân
 • Xẻo tai
 • Cắt tóc

Khi cháu bên vợ muốn xin làm Câu Đương (chức quan nhỏ ở xã), Trần Thủ Độ đòi chặt một ngón chân người này để phân biệt với những Câu Đương khác, khiến người thân hoảng sợ không dám xin ông nữa.

Tran Thu Do anh 5

Câu 5. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo” là câu nói của Trần Thủ Độ với vị vua nào?

 • Trần Thái Tông
 • Trần Thánh Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Trần Anh Tông

Trong kháng chiến Mông - Nguyên lần thứ nhất (1258), trước thế giặc rất mạnh, vua Trần Thái Tông hỏi ý kiến Trần Thủ Độ về đánh hay hàng. Trần Thủ Độ đáp: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Câu nói khảng khái, thể hiện ý chí quyết tâm chống giặc giữ nước của Trần Thủ Độ được người đời ca tụng.

Tran Thu Do anh 6

Câu 6. Phụ nữ nào sau đây là vợ của Trần Thủ Độ?

 • Trần Thị Dung
 • Trần Thị Hoa
 • Trần Huyền Trân
 • Trần Ngọc Trân

Trần Thị Dung là vợ chính thất của Trần Thủ Độ. Sinh thời, Trần Thị Dung được suy tôn là Linh từ quốc mẫu.

Tran Thu Do anh 7

Câu 7. Trần Thủ Độ đã làm gì khi vợ ông khóc tố bị quân lính ngăn kiệu không cho qua thềm cấm của cung điện?

 • Khen người lính
 • Phạt đánh người lính
 • Phạt cả vợ và người lính
 • Không nói gì cả

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, có lần vợ ông ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại. Bà về dinh khóc bảo Trần Thủ Độ rằng: "Ta làm vợ của ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế". Trần Thủ Độ tức giận, sai đi bắt, người quân hiệu ấy cứ thành thực trả lời. Nghe xong, Trần Thủ Độ nói: "Ngươi ở chức thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa, bèn lấy lụa thưởng rồi cho về".

Tran Thu Do anh 8

Câu 8. Trần Thủ Độ làm gì khi vua Trần Thái Tông có ý phong cho anh trai ông làm tể tướng?

 • Đồng ý
 • Từ chối
 • Cáo quan
 • Bắt sát hạch

Theo Đại Việt sử ký, có lần, vua Trần Thái Tông đề xuất phong người anh của Trần Thủ Độ làm tể tướng. Ông trả lời: "An Quốc là anh thần, nếu cho giỏi hơn thần thì thần xin nghỉ việc. Nếu thần giỏi hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Anh em đều làm tể tướng, việc triều đình sẽ ra sao".

Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật Ông là một trong những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.

Ba bản án lạ lùng dưới triều Nguyễn

Dù hàng trăm năm đã trôi qua nhưng ba bản án dành cho những công thần như Lê Văn Quân, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành của triều Nguyễn vẫn khiến hậu thế ngạc nhiên.

Nguyễn Thanh Điệp

Bạn có thể quan tâm

QUIZZ Tư vấn